Liepājas rajona partnerība aicina uz sagatavotās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas apspriešanu - prezentāciju

Datums: 
13. Novembris, 2015
Reģions: 
Vieta: 
Liepājas rajona partnerība
Nozare: 

Ir noslēdzies viens Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas izstrādes posms.

Stratēģijas izstrādes darba grupa ir sagatvojusi SVVA stratēģijas apspriešanu - prezentāciju, kura notiks
2015. gada 13. novembrī plkst. 13.00, Krasta ielā 12 (2.stāvā), Grobiņā, Grobiņas novadā.

Stratēģijas vīzija:
Sakārtota un pievilcīga dzīves vide, sociāli aktīvas vietējās kopienas, ilgtspējīga uzņēmējdarbība Liepājas rajona partnerības teritorijā.

Stratēģiskie mērķi:
* Veicināt ilgtspējīgas un produktīvas uzņēmējdarbības attīstību partnerības teritorijā (M1).
* Veicināt kvalitatīvas dzīves vides attīstību (M2).
* Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attšitību Liepājas rajona partnerības teritorijā (M3)

Liepājas rajona partnerības mājas lapā (www.lrpartneriba.lv) ir pieejami šādi dokumenti:
* Stratēģijas finansējuma kopsavilkums.
* VRG Teritorijas attīstības vajadzību identificēšana un potenciāla analīze.
* Rīcības plāns

Laipni aicināti uz tikšanos!

Jautājumi par SVVA, zvanot Initai t. 26595623.

www.lrpartneriba.lv

Kontaktinformācija: 
Inita Ate (tālr. 26595623), www.lrpartneriba.lv
Reģions filtram: