„Gada uzņēmējs Zemgalē 2020”

Datums: 
20. Janvāris, 2021
Vieta: 
Pļaviņu novada dome Dzelzceļa ielā 11 Pļaviņās
Nozare: 

„Gada uzņēmējs Zemgalē 2020”

Zemgalē, kas ir izteikts lauksaimnieku un pārtikas ražotāju reģions, tradicionāli rudenī, kad lauki nokopti un augsne sagatavota nākamajai ražai, Plānošanas reģions un Uzņēmējdarbības atbalsta centrs organizē krietnāko uzņēmēju godināšanu. Izņēmums nebija arī aizvadītais gads, kas iezīmējies ar daudz un dažādiem globālās Covid 19 vīrusa pandēmijas izraisītiem pārbaudījumiem un ierobežojumiem saimnieciskajā darbībā. Tāpēc par katrā no 22 reģionā ietilpstošajām pašvaldībām izraudzīto vienu krietnāko uzņēmēju – titula „Gada uzņēmējs Zemgalē 2020” pretendentu – ir vēl jo lielāks prieks un lepnums. Atbilstīgi Nolikumam, ko apstiprinājusi Zemgales Attīstības padome (ZAP), visas 22 reģionā ietilpstošās pašvaldības izraudzījušas vienu titula „Gada uzņēmējs Zemgalē 2020” cienīgu ieguvēju. Šādu atzinību var saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā. Pārējo kritēriju starpā minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novadu vai pilsētu. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā aktivitāte. Pļaviņu novada dome šai atzinībai nominēja Madaru un Miku Kaidakus, kuri sniedz veterinārmedicīnas pakalpojumus, izveidojuši veterināro aptieku un dzīvnieku frizētavu. Madaras pārziņā galvenokārt ir mazie dzīvnieki, bet Miks strādā ar lielajiem. Piedaloties vairākos Lauku atbalsta dienesta LEADER projektu konkursos ir iegūts atbalsts dažāda veterinārā aprīkojuma iegādei, kas ir labs atspēriena punkts, lai būtu tuvāk sapnim par veterinārās klīnikas izveidi. Otrs projekts ir par speciāli aprīkotas automašīnas iegādi lauksaimniecības dzīvnieku aprūpei un ārstēšanai, lai visu nepieciešamo var veikt uz vietas saimniecībā.
„Gada uzņēmējs Zemgalē 2020” pārstāvēto nozaru un uzņēmumu spektrs ir plašs un daudzveidīgs. Pārstāvētas divas akciju sabiedrības, piecas zemnieku saimniecības, trīs individuālā darba veicēji un 12 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, tostarp viens daudznozaru uzņēmums. Visiem titula „Gada uzņēmējs Zemgalē 2020” ieguvējiem ar pašvaldību finansiālu atbalstu piešķirta 500 eiro naudas balva un Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) Atzinības raksts, tiesa gan pašreiz tikai elektroniskā formātā, taču līdz piemiņas balvas un īsta Atzinības raksta saņemšanai acīmredzot būs jāpaciešas līdz pavasarim, kad iecerētā laureātu daudzināšana tradicionāli notiks Rundāles pilī.

Elita Kaņepēja, uzņēmējdarbības attīstības speciāliste
Juris Kālis, ZPR sabiedrisko attiecību speciālists

Kontaktinformācija: 
Elita Kaņepēja, 27873332, bizness@plavinas.lv
Reģions filtram: