Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Pļaviņu novada ūdenstilpēs

Datums: 
20. Janvāris, 2021
Vieta: 
Pļaviņu novada dome Dzelzceļa ielā 11 Pļaviņās
Nozare: 

Realizēts projekts Nr.20‑00‑S0ZF03‑000045 „Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Pļaviņu novada ūdenstilpēs”

Pļaviņu novada dome piedalījās Zemkopības ministrijas izsludinātajā projektu iesniegumu iesniegšanas 2020. gada otrajā kārtā Zivju fonda pasākumā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus) ar projekta iesniegumu „Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai Pļaviņu novada ūdenstilpēs”,kurš tika apstiprināts.Projekta mērķis – nodrošināt Pļaviņu novada pašvaldības policiju ar papildaprīkojumu, lai uzlabotu zivju resursu pārvaldību, aizsardzību un uzraudzību, mazinātu malu zvejniecību Pļaviņu novada publiskajās ūdenstilpēs, sekmējot zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Projekta īstenošanas rezultātā tika iegādāts materiāltehniskais aprīkojums pašvaldības policijas vajadzībām (kvadricikls, piekabe kvadricikla pārvietošanai, pie kvadricikla piekabināma piekabe, divas ķiveres drošai braukšanai ar kvadriciklu un pie apģērba stiprināma video kamera) zivju resursu aizsardzības pasākumu uzlabošanai Pļaviņu novada publiskajās ūdenstilpnēs. Projekta kopējās izmaksas ir 13224,85 EUR ar PVN, no kurām 11504,64 EUR Zivju fonda finansējums, 1720,21 EUR Pļaviņu novada domes līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja Olita Znotiņa, Pļaviņu novada domes projektu vadītāja

Kontaktinformācija: 
Olita Znotiņa,27870290 ,olita.znotina@plavinas.lv
Reģions filtram: