Mācības ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekotājiem Bauskas novadā, Bārbelē

Datums: 
22. Jūlijs, 2021 līdz 28. Jūlijs, 2021
Reģions: 
Vieta: 
Bārbeles tautas nams
Nozare: 

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Bauskas birojs aicina pieteikties uz mācībām lauksaimniekus, kas iesaistījušies pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), tad ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.
Mācību struktūra: mācībās paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskas nodarbības.
Mācību norises laiks: 22 un 28 jūlijs plkst 10:00
Mācību norises vieta: Bauskas novads, Bārbeles pagasts, (Bārbeles tautas namā vai estrādē) un izbraukums uz praktisko nodarbību vietām ar savu transportu Bauskas novadā.
Mācību dalībnieku skaits grupā ir ierobežots,
un dalība mācībās ir bez maksas.
Lūdzam obligāti pieteikties zvanot/rakstot un, nosaucot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīta reģistrācijas veidlapa.
Pieteikšanās un plašāka informācija:
Kristaps Stallīts, tālr. 20267734, e-pasts: kristaps.stallits@llkc.lv
Dace Griķe, tālr. 29180377, e-pasts: dace.grike@llkc.lv

Pieteikties mācībām var arī aizpildot aptauju:
"Mācības "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos"" www.visidati.lv/aptauja/1750127107/

Ievērosim aktuālos covid19 nosacījumus!

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014. - 2020. gadam "Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi" apakšpasākuma "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi" ietvaros, LAD Līguma Nr. LAD131118/P44

Kontaktinformācija: 
kristaps.stallits@llkc.lv Tel 20267734
Reģions filtram: