Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu

Datums: 
15. Aprīlis, 2024 līdz 15. Maijs, 2024
Nozare: 

Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam intervencē “Darbību īstenošana saskaņa ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".
Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks: 2024. gada 15. aprīlis – 2024. gada 15. maijs
vairāk informācijas: https://www.zgauja.lv/?q=lv/content/izsludinata-leader-1-karta

Kontaktinformācija: 
Dagnija Ūdre, tālr. 29219477, Linda Krūmiņa, tālr.29163859, e-pasts: ziemelgauja@gmail.com
Pielikums: 
Reģions filtram: