VALSTS LAUKU TĪKLS MAINA NOSAUKUMU

Līdz ar jaunu Eiropas Komisijas normatīvo dokumentu ieviešanu, Valsts Lauku tīkls turpmāk tiks dēvēts par Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīklu. 

 

Eiropas Komisijas paspārnē atrodas Eiropas Kopējās lauksaimniecības tīkls, kas nodarbojas ar kopējo lauksaimniecības politiku. Tajā ietverta gan lauku attīstības veicināšana, gan vairums pasākumu, ar kuru palīdzību tiek sekmēta ekonomiskā dzīvotspēja laukos. Šādi nacionālie tīkli izveidoti arī katrā Eiropas Savienības dalībvalstī 

 

Jau kopš 2007. gada Latvijā Valsts Lauku tīkls darbojas kā atbalsta punkts Lauku attīstības programmas īstenošanai. Izveidojot atsevišķu “Valsts Lauku tīkla Sekretariāta nodaļu, Valsts Lauku tīkla funkcijas Latvijā pilda SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.  

 

Izveidotais Sekretariāts nodrošina ne tikai darbību koordinēšanu, pieredzes un informācijas apmaiņu, bet arī jaunu pasākumu ieviešanu un Lauku tīkla atbalsta funkciju īstenošanu nacionālā līmenī. Jāņem vērā, ka līdz ar nepieciešamību Valsts Lauku tīkla darbību vērst arvien dziļāk nozarē, ar katru plānošanas periodu ir paplašinājies tā uzdevumu loks. 

 

Latvijas situācija līdz šim ir bijusi unikāla, jo Valsts Lauku tīkla aktivitātes tiek vērstas vairākos virzienos - gan uz lauksaimniekiem, gan mežsaimniekiem, gan lauku kopienām un citām lauku attīstībā iesaistītajām pusēm. Citviet vairāku virzienu ieviešana Lauku tīkla politikā ir jaunievedums.  

 

Tāpat, Valsts Lauku tīklam pildot Eiropas inovāciju partnerības tīkla Sekretariāta pienākumus, tiek veicinātas inovācijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs. Tādēļ, kopš šī gada janvāra, Valsts Lauku tīkls veic arī AKIS (jēdziens atvasināts no angļu valodas; tas apzīmē lauksaimniecisko zināšanu un inovāciju sistēmu) Sekretariāta uzdevumus, kuros ietilpst informācijas aprites sekmēšana un savstarpējas sadarbības veicināšana visu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs iesaistīto speciālistu starpā. 

 

Arī Kopējās lauksaimniecības plānošanā ir veiktas pārmaiņas. Apvienojot divus pīlārus - lauksaimniecības produktu tirgus kopīgo organizāciju (TKO), tiešos maksājumus lauksaimniekiem un lauku attīstības politikuizveidots Kopējais lauksaimniecības politikas plānošanas dokuments”. Līdz ar to, Eiropas Komisijas normatīvo dokumentu jauninājumi nosaka, ka katrā valstī darbojas Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīkls. 

 

dēļ Valsts Lauku tīkls turpmāk tiks dēvēts par Valsts Kopējās lauksaimniecības politikas tīklu (Valsts KLP tīkls/ VKLPT/ VKLP tīkls), bet līdzšinējais logo un oficiālā tīmekļa vietne tiks saglabātas. 

   

 

 

Pievienot komentāru