Jaunumi

Aktīvā tūrisma punkts Dagdā izveidots ar mērķi nākotnē organizēt dažādus aktīvā tūrisma pasākumus vietējiem iedzīvotājiem.

No 17. Līdz 19.oktobrim jau trešo reizi notika jauniešu izaugsmes forums SOLIS. Tā laikā jauniešiem bija iespēja iegūt informāciju par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām lauku reģionos.

Jaunpils novada „Graudiņos” īstenots projekts, paplašinot biedrības „7 balles” radošās meistardarbnīcas iespējas un iegādājoties tehniku.

Daugavpils novada Nīcgales pagasta „Dukuriešos”, SIA „Jaundīķi” saimniecībā 3. oktobrī notika zemes apstrādes tehnikas lauku diena.

Latvijas speciālistiem bija iespēja iepazīt Igaunijas un Somijas vietējo produktu attīstīšanas pieredzi reģionos, piedaloties starptautiskā seminārā.

Sertifikātus par apmācību beigšanu saņem Balvu puses jaunieši

Interaktīvā programma jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai „Tu vari vairāk!” tiek realizēta jau četrus gadus, bet šogad to pirmoreiz īstenoja visas LLKC nodaļas.

Lauku atbalsta dienesta speciālisti sagatavojuši atbildes uz jautājumiem, kurus visbiežāk pēdējā laikā dienestam uzdod lauksaimnieki.

LLKC Balvu nodaļa rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu uz Madonas novada Vestienas pagasta mazajām lauku saimniecībām.

Ekskursijas dalībnieku kopbilde „Saipetniekos”

Balvu pamatskolas skolēni sadarbībā ar LLKC Balvu nodaļu devās mācību ekskursijā uz Rugāju novada uzņēmumiem, lai iepazītu dažādas saimniekošanas iespējas.

Latvijas Ārstu biedrība kopā ar Zemkopības ministriju rīkoja konferenci „Latvijas produkts – veselīga izvēle”, kas notika Rīgas Stradiņa universitātē 25. septembrī.

Lapas