29.09.2023. | MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa | Informatīvs seminārs "Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana"

Datums: 
29. Septembris, 2023
Reģions: 
Vieta: 
Dabas taka

Semināra tēma:Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana

- Dabas vērtības un tām vēlamā apsaimniekošana plānoto mežaparku teritorijā Kārķos un Ērģemē.
- Dabas vērtības elementi( dižkoki, aizsargājamāssugas un biotopi, bioloģiski nozīmīgas struktūras).
- Iespējamā plānošanas un apsaimniekošanas stratēģija dabas vērtību saglabāšanai un īstenošanai.
- Invazīvās sugas, to ierobežošanas stratēģija.

Lektori: Anete Pošiva -Bunkovska (Biotopu eksperte)

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 26108426, andris.virs@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā

Kontaktinformācija:
MKPC Ziemeļvidzemes nodaļa. Andris Vīrs. E-pasts: andris.virs@mkpc.llkc.lv, tel.nr. +371 26108426
MKPC Centrālais birojs. Jana Alksnīte. E-pasts: jana.alksnite@mkpc.llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Andris Vīrs, Tālr.: 26108426, E-pasts: andris.virs@mkpc.llkc.lv
Pielikums: 
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: