TIEŠSAISTĒ | Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā

Datums: 
30. Oktobris, 2021
Nozare: 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē tiešsaistes mācības apliecības iegūšanai par minimālo higiēnas prasību pārtikas uzņēmumā apguvi.

Mācības jāapgūst personām:

  • kas uzsāk darbu pārtikas apritē, bet nav ieguvušas profesionālo kvalifikāciju nevienā pārtikas nozares specialitātē;
  • kas ir ieguvušas profesionālo kvalifikāciju kādā pārtikas nozares specialitātē, bet vairāk nekā trīs gadus nav bijuši nodarbināti pārtikas apritē.

Mācības notiek saskaņā ar MK noteikumiem nr. 545 “Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā”

Apmācību struktūra: 3 stundu online nodarbības. Apgūstot kursu, dalībnieki saņem apliecinājumus par tā apguvi.

Mācību norises vieta: tiešsaistē, izmantojot platformu Zoom.

Mācību norises laiks: 30.10.2021. plkst. 10.00

Galvenās apmācību tēmas:

  1. Galvenie pārtikas apriti reglamentējošie Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti; pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība; pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā.
  2. Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums:
  3. Personāla higiēnas prasības.
  4. Pārtikas higiēna.

Mācību maksa: 25,00 eiro (t. sk. PVN).

Plašāka informācija:

Kornēlija Indāne, tālr. 26148820, e-pasts – kornelija.indane@llkc.lv.

Pieteikšanās līdz 27.10.2021.:

https://www.mitto.me/minimalas-higienas-prasibas-partikas-uznemuma-/pieteikties

Pēc pieteikšanās sagatavojam rēķinu par mācībām. Pēc rēķina apmaksas uz e-pastu tiek nosūtīta pamācība un links uz tiešsaistes mācībām. Apliecinājums pēc kursa apguves tiek nosūtīts pa pastu.

Kontaktinformācija: 
Kornēlija Indāne, tālr. 26148820, e-pasts – kornelija.indane@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: