Iznācis “Lauku Lapas” februāra numurs

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” februāra numurā – reportāža par Berlīnes “Zaļo nedēļu” – pasaules lielāko pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādi – un Latvijas līdzdalību tajā.

Jaunajā rubrikā “ES atbalsts 2023” speciālista skaidrojums par to, kas ir aizsargjoslas, buferjoslas, laukmales un zaļās joslas; kā arī – labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi. Publicējam arī LLKC Vides nodaļas sagatavoto materiālu par to, kā tiks īstenoti ES Zaļā kursa mērķi Baltijas valstīs.

Publicējam informāciju par rezultātiem LLKC organizētajos demonstrējumos augkopībā: Bioloģiskās daudzveidības atjaunošanas metodes ilggadīgajos zālājos; dzīva augsne – garants augstu ražu iegūšanai smiltsērkšķu stādījumos; termiski apstrādātu ziemas kviešu sēklu izmantošanas novērtējums.

Labās pieredzes stāsti: mājražotāja Ingūna Šulberga, uzņēmuma “Zelta rika” īpašniece, Rēzeknes novadā.

Mežsaimniecības sadaļā: par bīstamā kaitēkļa – egļu astoņzobu mizgrauža ierobežošanas pasākumiem.

Kā vienmēr, tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst  nākamajā mēnesī.

LAUKU LAPA NR. 2 (215)

Dace Millere,

izdevuma “Lauku Lapa” redaktore

Pievienot komentāru