Biznesa ideju konkurss “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā 2019”

Datums: 
1. Marts, 2019 līdz 29. Novembris, 2019
Vieta: 
Lāčplēša ielā 1a (4 stāvs 52 kabinets) Aizkrauklē

Lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību novadā un sekmētu jaunu uzņēmumu veidošanos Aizkraukles novadā, Aizkraukles novada dome izsludinājusi biznesa ideju konkursu “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā 2019”. Konkurss tiek rīkots pirmo gadu un tajā varēs piedalīties fiziskas personas, kuras ir gatavas uzsākt uzņēmējdarbību Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā.

Konkursa īstenošanai piešķirtais finansējums ir EUR 6500,00 (pirms Iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas) no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Vienam konkursa dalībniekam maksimālais pieejamais finansējums ir 3500,00 EUR (pirms Iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas).

Biznesa ideju konkursā apstiprinātie pretendenti piešķirto finansējumu varēs izmantot specifiskas tehnikas vai iekārtas iegādei, dažādu ārpakalpojumu izdevumu segšanai (piemēram, grāmatvedības, jurista, uzņēmuma reģistrācijas, bankas konta atvēšanas izmaksas), interneta mājas lapas izstrādei, telpu remontam, specifiska rakstura darbaspēka apmācībām un citām pamatotām vajadzībām, kuras apstiprina konkursa vērtēšanas komisija.

Konkurss notiek no 2019. gada 1. marta līdz 29. novembrim un tam ir noteikti 3 pieteikšanās termiņi:

marts – 31. maijs;
jūnijs – 30. augusts;
septembris – 29. novembris.

Projektu pieteikumi tiks pieņemti līdz brīdim, kamēr konkursa īstenošanai pieejamais finansējums tiks izlietots pilnā apmērā līdz nākamās kārtas uzsākšanas datumam.

Konkursa pieteikumā pretendentiem būs jāiesniedz:

1) aizpildīta konkursa pieteikuma veidlapa (nolikuma 1. pielikums);

2) aizpildīta biznesa idejas apraksta veidlapa, ne vairāk kā 5 lapas (nolikuma 2. pielikums);

3) aizpildīta Naudas plūsmas aprēķina veidlapa (nolikuma 3. pielikums);

4) pretendenta biogrāfijas apraksts (CV);

5) pieteikumam var pievienot arī citus šajā Nolikumā neminētus materiālus un paraugus, kas sniedz priekšstatu par plānotā projekta īstenošanas nepieciešamību.

Pretendentiem noteiktās prasības un nosacījumi, atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas, kā arī vērtēšanas kārtība aprakstīta konkursa nolikumā.

Konkursa nolikums atrodams www.aizkraukle.lv sadaļā Uzņēmējdarbība / Biznesa ideju konkurss.

Sīkāka informācija, zvanot pa tālr. 262275816, e-pasts: baiba.kellere@aizkraukle.lv

Baiba Kellere, Uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja

Kontaktinformācija: 
Baiba Kellere, tālr. 26227581, baiba.kellere@aizkraukle.lv
Reģions filtram: