Jaunumi

Talsu pusē sākusies zemeņu raža. Tādēļ devāmies noskaidrot Talsu novadā strādājošo zemeņu audzētāju viedokli par to, kāds  šis zemeņu gads solās būt.

Ar Sarmīti un Daigu iepazinos, gatavojot projekta iesniegumu pasākumam “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”. Lai gūtu priekšstatu par puķu un dārzeņu audzēšanas pieredzi, devos ciemos uz saimniecību.

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” maija numurā skaidrojam aktuālās izmaiņas lauksaimniekiem atbalsta saņemšanā par platībām un dzīvniekiem.

Informējam par jaunumiem “Novada Garšas” šīs vasaras pasākumos.

“Mūsu pārliecība: latvietis ir saimnieks – čakls, radošs, ar raksturu, neatlaidīgs un vienmēr augošs! Tā arī mēs, šīs vērtības godājot, katru rītu ceļamies – ejam darbos, lai koptu savu sētu un sarūpētu to, kas gan cilvēkam, gan dabai labs un nepieciešams.

Dzīves ritms prasa no cilvēka būt elastīgam un gatavam pārmaiņām, pastāvīgi papildināt zināšanas un attīstīt prasmes, lai varētu būt veiksmīgs uzņēmējs vai iekļauties darba tirgū.

“Ja nebūtu mācību un konkursa “Laukiem būt!”, tad mana ideja droši vien joprojām būtu tikai idejas līmenī,” saka Zane.

Jāni, Martu un mazo Jāni iepazinām LLKC Jelgavas konsultāciju biroja mācībās “Laukiem būt!”, ģenerējot jaunas idejas, apgūstot sava biznesa plāna sagatavošanu un   idejas aizstāvēšanu.

LLKC Talsu birojs 11. aprīlī organizēja saimniecību apmeklējumu par tēmu  “Saimniekošanas dažādošana: lauku vides tūrisma saimniecību attīstība – vietējās produkcijas noieta veicināšana, mārketinga projektu veidošana, tūrisma produkta prezentāciju organizēšana Tukuma novadā“.

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” aprīļa numurā plašāk stāstām par konkursa “Laukiem būt!” finālu un iepazīstinām ar uzvarētāju idejām.

Lapas