Ventspils novada pašvaldības izsludināta rakstiskā rūpnieciskās zvejas rīku izsole pašpatēriņa zvejai Baltijas jūras piekrastes ūdeņos

Datums: 
3. Decembris, 2021
Reģions: 

Ventspils novada domes Licencēšanas komisijas 2021. gada 30. novembra sēdē ir apstiprināts “Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas pašpatēriņa zvejai Baltijas jūras piekrastes ūdeņos Ventspils novada administratīvajā teritorijā izsoles nolikums”

Izsolē piedalās fiziskas personas – pašpatēriņa zvejas tiesību pretendenti, kam ir izsūtīti uzaicinājumi piedalīties izsolē, kuri atbilst šādām prasībām:
* deklarētā dzīvesvieta vai piederošais nekustamais īpašums atrodas Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
* pildījis rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma, kura darbības termiņšgads, noteikumus un ievērojis zvejniecību regulējošo tiesību aktu prasības;
* pretendenti, kas iesnieguši iesniegumu Ventspils novada pašvaldībā.

Izsoles dalībniekiem ir jāiesniedz pieteikums līdz 2021. gada 20. decembrim plkst. 17.00.

Pieteikumu var iesniegt vienā no turpmāk norādītajiem veidiem:
* nosūtot pa pastu vai nododot personīgi (iemetot korespondencei paredzētajā kastītē pie Pašvaldības administrācijas ēkas Skolas ielā 4, Ventspilī);
* nododot Piltenes pilsētas pārvaldes un Ventspils novada pagastu pārvaldēs;
* izmantojot kurjerdienesta pakalpojumus;
* nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz elektronisko pasta adresi: izsoles@ventspilsnd.lv

Vairāk informācijas:
http://ventspilsnovads.lv/aktualitates/par-rakstiskas-rupnieciskas-zveja...

Izsoles nolikums un Iesnieguma forma pielikumā

Kontaktinformācija: 
pa tālruni 22029846 vai rakstot e-pastā: ivita.meinarde@ventspilsnd.lv
Kategorija: 
ZST
Reģions filtram: