Gaidām ciemos – Mums ir Zivis!

Apvienojoties piekrastes vietējām rīcības grupām (VRG) “Liepājas rajona partnerība” (projekta vadošais partneris), “Partnerība laukiem un jūrai”, “Jūrkante”, “Jūras zeme”, “Talsu rajona partnerība” un “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, ir uzsākta starpteritoriāla sadarbības projekta “ZIVJU SEZONA: Gaidām ciemos – Mums ir Zivis!” īstenošana.

Projekta laikā tiks veicināta VRG teritoriju iedzīvotāju un uzņēmēju savstarpējā sadarbība un atpazīstamība.

Ar projekta palīdzību piekrastes VRG kopā ar teritorijās esošajiem zvejniekiem vairos sabiedrības zināšanas par zvejas un zivju sugu sezonu, kā arī veicinās zivju noietu aktīvajā dažādu zivju sugu sezonā.

Projektā tiek plānotas vairākas aktivitātes:

1. Informatīva materiāla izveidošana. Tiks izveidots materiāls, kurā tiks apkopota informācija no pašreizējiem pētījumiem par to, kādas zivis pieejamas, kādos gada mēnešos, kādās piekrastes teritorijās, fokusējoties tieši uz 6 partnerību teritoriju.

2. Informatīvo materiālu par zivju sezonām izgatavošana, pavairošana un izplatīšana. Šie materiāli informēs par to, kurās zvejnieku sētās, uzņēmumos, restorānos, kafejnīcās u. c. visā piekrastes teritorijā pieejamas un nopērkamas sezonālās zivis, ir iespēja baudīt zivju ēdienus.

3. Zivju pieejamības atpazīstamības zīmes izveide. Tiks izveidota vienota atpazīstamības zīme zivs formā, kuru izvietosim visā piekrastē, lai iedzīvotāji un tūristi gūtu informāciju par vietām, kur var iegādāties gan svaigas, gan pārstrādātas zivis no vietējiem zvejniekiem, zivju pārstrādātājiem, kā arī vienotā zivs zīme tiks uzstādīta pie kafejnīcām, restorāniem, kuru pamata ēdienkartē ir zivis.

4. Dažādu zivju sezonas pasākumi. Tiek plānots rīkot divus pasākumus jūnijā – pa vienam Carnikavā un Liepājā, kuros iedzīvotājus un tūristus iepazīstināsim ar tādām zivīm, kuras ne vienmēr cilvēki izvēlas savam galdam. Pasākumu laikā zvejnieki un uzņēmēji saņems atpazīšanas zīmes, kuras būs kā vienojošs elements visiem piekrastes zivsaimniekiem.

5. Publicitātes video filmēšana. Katrā no VRG teritorijām  veidosim izglītojošus, informatīvus video par zivsaimniecības nozari, zivīm, zvejniekiem, ražotājiem, uzņēmējiem, kuri  iesaistīsies projektā.

6. Digitālā kampaņa par zivju sezonām, to zvejošanu un iegādes iespējām visā piekrastē visa gada garumā. Projekta laikā biedrība “Liepājas rajona partnerība” jau izveidojusi publiski pieejamu kontu Facebook un Instagram vietnēs (#Zivju sezona). Digitālās  kampaņā ietvaros:

* Būs publiski pieejama informācija par zivju sugas sezonas sākšanos, zivju sugu specifiku, to ķeršanu vai iegādi, degustācijas iespējām, zivju ēdienu receptes.

* Rādīsim, kā pareizi tīrīt zivis, filēt, un tad kopā ar pazīstamiem cilvēkiem arī parādīsim kādu no veidiem, kā tās pagatavot.

* Stāstīsim, rādīsim visu par zivīm, par ēdieniem, ko var pagatavot, iepazīstināsim ar zivsaimniekiem, uzņēmējiem, kuri strādā šajā arodā.

Jau patlaban projekta sociālajos tīklos lasāmas piekrastes zvejnieku atziņas par zvejas iespējām šajā laikā, akcentējot arī dažas svarīgas lietas – laika apstākļu nozīmi, roņu radītos zaudējumus un to, kādas zivis ir iespējams zvejot un iegādāties šajā laikā.

Projekta īstenošanas tiešie ieguvēji ir zvejnieki, zivsaimniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumi (ieskaitot sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus), bet netiešie ieguvēji būs tūrisma veicinātāji un tūrisma uzņēmēji.

Projekts (Nr. 21-00-F043.0442-000001) tiek īstenots ar Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Savienības un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstu.

Informāciju par projekta aktivitātēm apkopoja

Elana Alberte-Ate, “Liepājas rajona partnerības” sabiedrisko attiecību speciāliste

elana@lrpartneriba.lv; www.lrpartneriba.lv

Pievienot komentāru