Kuldīgas skolēni iepazīstas ar zivsaimniecību

Kuldīgas Centra vidusskolas 8. un 9. klases skolēniem bija iespēja piedalīties LLKC Kuldīgas nodaļas rīkotajā pasākumā, lai iepazītu zivsaimniecības nozari un izglītības iespējas tajā. Par zivsaimniecību ir samērā maz informācijas, lai skolēni savu nākotnes profesiju varētu saistīt ar šo nozari.

Ar domu uzzināt iespējami vairāk par zivīm un zivsaimniecības nozari devāmies ceļā. Zinātniskā institūta BIOR zivju audzētavā “Pelči” mūs sagaidīja zivkope  Olga Revina un iepazīstināja ar audzētavas darbību. Katram dalībniekam sagatavots plašs izdales materiāls par saimniecību, zivju audzēšanas tehnoloģijām mūsdienās un galvenajiem zivju izzušanas iemesliem. Zivju audzētava “Pelči” atrodas netālu no Kuldīgas pilsētas. Darbību uzsākusi 1940. gadā, un tās galvenais uzdevums ir Ventas baseina lašveidīgo zivju krājumu atražošana. Katru gadu Ventas baseinā ielaiž ap 200 000 gab. zivju mazuļu. Laši atpazīst dzimto vietu, un nārstot atgriežas tajās upēs, kurās izlaisti. Skolēni praktiski varēja apskatīt, kā no ikra izaug smolts (laša mazulis, kas piemērots dzīvei jūrā).

Tālāk devāmies uz Skrundu. Zivju audzētavai ir sena vēsture, jau no 1947. gada. Saimniecības galvenā nodarbošanās ir karpu izaudzēšana pārdošanai. Par dīķu apsaimniekošanas pieredzi un problēmām stāstīja pieredzējušais zivkopis Arnis Zalcmanis.  Skolēni dabā apskatīja dīķus un zivju māju, priecājās par tikko realizācijai sagatavotajām zivīm.

Uzklausot jauniešu jautājumus, sapratām, ka interese par šo nozari pastāv. Kuldīgai tuvākā mācību iestāde, kurā apgūst ar zvejniecību saistītas profesijas, ir Liepājas Jūrniecības koledža. Skolā vairāk nekā tūkstoš izglītojamo apgūst kuģa mehāniķa, kuģa vadītāja un loģistikas speciālista profesionālās izglītības programmas. Audzēkņus uzņem arī ar pamatskolas izglītību. Atbraucējus nodrošina ar dienesta viesnīcu. Koledžas sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase mūs sagaidīja un interesanti pastāsta par skolas vēsturi un mācību procesu, norādot, ka, koledžā iestājoties, konkurss nav liels, bet jāmācās daudz un cītīgi, un jāmīl izvēlētā profesija. Skolu beidzot, obligāta prasība ir angļu un krievu valodas zināšanas. Skolēniem bija iespēja ielūkoties mācību procesā un apskatīt mācību klases. Gida lomā iejutās Kuģu nodaļas vadītājs Mihails Mutors, kurš pats audzis Latgales pusē, bet jau pamatskolas gados zinājis, ka savu nākotni grib saistīt ar jūrniecību, un savu izvēli nav nožēlojis.  Apskatījām vairākas mācību klases, mašīntelpu simulatoru, kā arī mūsdienīgu elektrotehnikas stendu. Vienā no mācību telpām ierīkots virtuālais komandtiltiņš nākamo stūrmaņu apmācībai. Jau pēc pirmā kursa audzēkņi dodas praksē. Skolā mācības notiek par valsts budžeta līdzekļiem, sekmīgiem audzēkņiem maksā arī stipendijas. Skolā valdīja darbīga gaisotne. Nemitīgi tiek uzlabota mācību bāze un tā veidojas par modernu mācību iestādi.

Ieskatu par mācību iestādi guva visi dalībnieki un varēja izvērtēt savu vēlmi tajā mācīties. Tos, kurus patiešam saista jūra un jūrniecības profesija, aicināja apmeklēt atvērto durvju dienu.

Pārrunājot redzēto, skolēni atzina, ka bija interesanti uzzināt un redzēt zivju attīstīšanos un audzēšanu, un izglītības un darba iespējām. Arī skolotājas priecājās par pasākumu, kurš deva iespēju skolēniem iepazīt nozari.

Pasākums rīkots ZST aktivitātē “Zivsaimniecības popularizēšana skolās”, tajā piedalījās 25 skolēni un divas skolotājas.

Inese Blūma,

Kuldīgas novada lauku attīstības konsultante

Pievienot komentāru