Polijā stiprina kopienas saikni ar akvakultūras nozari

Daudzām zivsaimniecības vietējām rīcības grupām (ZVRG) galvenais informatīvo pasākumu mērķis ir nodrošināt labāku zivsaimniecības nozares integrāciju kopienā. Lai sasniegtu šo mērķi, ZVRG “Mūsu Krajna un Paluki” cieši sadarbojas ar lielu zivju ražošanas uzņēmumu, izmantojot savas zivju audzētavas un dīķus, lai veicinātu vietējo zivju patēriņu un uzlabotu sabiedrības informētību par apkārtējo vidi.

Valsts: Polija

Reģions: Kujavsko-Pomorskie

Apraksts

Šļesina zivju audzētava, kas ir vislielākā karpu audzētava reģionā (24 darbinieki) un ZVRG valdes locekle, veic tradicionālo zivju audzēšanu dīķos, bet parasti tikai pārdod savas zivis vairumtirgotājiem Ziemassvētku laikā, tādēļ nav zināma individuāliem vietējiem patērētājiem.

Sadarbībā ar zivjaudzētavu un citiem dalībniekiem ZVRG ir organizējusi vairākus pasākumus:

Zivju audzēšanas demonstrācijas un karpu filetēšanas šovi: oktobrī vietējā sabiedrība atklāj zivju audzēšanas pasauli, pateicoties saimniecības darbinieku demonstrējumiem. Zivju filetēšanas prezentācijas notiek arī pirms Ziemassvētkiem kaimiņu pašvaldībās kopā ar ēdienu gatavošanas nodarbībām un degustācijām.

Putnu nometnes: notiek vienu reizi gadā migrācijas sezonas laikā. Makšķerēšana dīķos palīdz uzturēt vairākas vietējās sugas, jo īpaši putnus, un sertificētiem putnu gredzenošanas speciālistiem tiek nodrošināta nedēļu ilga uzturēšanās zivju audzētavā tuvējā Bidgoščas pilsētā. Ornitologi iepazīst bioloģisko daudzveidību apgabalā, kā arī tiek rīkotas  putnu vērošanas ekskursijas un  semināri skolēniem. Parasti būdamas nepieejamas plašākai sabiedrībai, zivsaimniecības atver durvis, lai skolēni varētu uzzināt par ilgtspējīgu zvejas praksi un iepazīties ar reģionam raksturīgo dzīvnieku un augu dzīvi.

Kross un geokešings: vietējo ikgadējo svētku ietvaros zivsaimniecības apkaimē tiek organizēts kross. Zivjaudzētavas teritorijā ir paslēptas vairākas geovietnes, kas ļauj vietējiem iedzīvotājiem un apmeklētājiem izpētīt apkārtējo dabu un zivju dīķus.

Šos pasākumus izstrādāja un organizēja ZVRG ciešā sadarbībā ar tuvāko VRG un Reģionālo Lauksaimniecības paplašināšanas centru Minikovā.

Galvenie sasniegumi

Sākotnēji zivjaudzētava nepiedalījās dažādās aktivitātēs, kas norisinās tās apkārtnē. Laika gaitā saimniecība saprata, ka tās darbība varētu būt interesanta vietējai kopienai un ka popularizēšanas pasākumi ļautu tai tieši sadarboties ar potenciālajiem klientiem. Tas iedvesmoja zivsaimniecību iegādāties furgonu, lai sasniegtu dažādas reģiona daļas un pārdotu zivis tieši vietējiem iedzīvotājiem, nodrošinot saimniecībai papildu ienākumus, kas nepaļaujas tikai uz sezonālu vairumtirdzniecību pirms Ziemassvētkiem. Aktīvāk iesaistoties kopienas pasākumos, saimniecība ir palielinājusi arī tiešo zivju pārdošanas apjomu, pārdodot līdz pat tonnai zivju savos pasākumos.

Pieredze

Šis piemērs var būt noderīgs citiem reģioniem ar plašu iekšzemes akvakultūras ražošanu, ja ZVRG mērķis ir spēcīgāka zivju ražotāju integrācija vietējā sabiedrībā. Dažas aktivitātes var iedvesmot citas ZVRG, kuras meklē kopienas aktivizēšanas idejas, kas ir saistītas ar zivju produkciju.

Gūtās atziņas

Ir svarīgi nodrošināt labu saziņu ar visām ieinteresētajām personām šajā teritorijā, lai varētu atklāt potenciālos jaunos dalībniekus un izstrādāt idejas, apvienojot individuālos centienus, lai atstātu lielāku ietekmi.

Resursi

Aktivitātes izstrādāja ZVRG darbinieki, kuriem bija  nepieciešamās radošās un  komunikācijas prasmes.

Darbinieku resursi: krosa organizēšana ilgst aptuveni sešus mēnešus (nepilna laika ZVRG darbinieku iesaiste) un putnu nometnes organizēšanai bija nepieciešami aptuveni divi mēneši. Publiskās demonstrācijas tika organizētas aptuveni divu mēnešu laikā, savukārt karpu filetēšanu un degustācijas šovi –

apmēram vienu mēnesi. Visi šie pasākumi tiek veikti ZVRG darbinieku parastajā darba laikā līdztekus citiem uzdevumiem.

Finanšu resursi:

Zivju audzēšanas demonstrācijas: 120 eiro katra

Karpu filetēšanas un degustācijas šovs: 150 eiro katrs

Putnu nometne: 1200 eiro

Kross: 7000 eiro

Citi resursi

Zivju audzētava bez maksas nodrošina putnu nometnes novietni, ūdeni un elektrību. Vietējie kultūras nami bez maksas piedāvā vietu filetēšanas un karpu degustāciju rīkošanai.

Projekta īstenošanas periods       no 01.01.2017.

Papildus informācija: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practi...

Pievienot komentāru