Zivju festivāli stiprina saites starp zvejniekiem un sabiedrību

Emīlijas-Romanjas reģions (ZVRG) Itālijā nolēma atjaunot kādreiz veiksmīgos kultūras pasākumus, lai stiprinātu saikni starp zvejniekiem un akvakultūras lauksaimniekiem un sabiedrību. Tika organizēti deviņi zivju festivāli, kas aptvēra 120 kilometru teritoriju no Goro līdz Katoliai. Visiem zivju festivāliem bija vienots zīmols (Festival del Mare) un visaptverošā tēma, kas palīdzēja veiksmīgāk veidot publicitāti. Tomēr katram festivālam tika izveidotas atsevišķas tīmekļa vietnes.

Ziemeļaustrumu Itālijas zvejnieki un akvakultūras audzētāji pirms tam ilgāku laiku neizmantoja kultūras pasākumus, kas bija saistoši tūristiem un vietējai sabiedrībai. Dalībnieku trūkums tajos bija zvejnieku neizmantotā iespēja sazināties ar sabiedrību, kas varētu būt potenciālie klienti. Tādējādi sabiedrība bija slikti informēta par zivsaimniecības mantojumu un vietējām zivīm.

Tika īsenots jauns projekts, un ZVRG atbalstīja vietējo zvejnieku un tūrisma darbinieku iesaisti un cieši sadarbojās ar profesionāliem pasākumu plānotājiem. Plānotāji tika aicināti identificēt un iekļaut vietējā mantojuma elementus, kas saistīti ar zivsaimniecību un akvakultūru, piemēram, saistītās darbības un zinātniskās tēmas. Tie tika prezentēti festivālos interaktīvā un saistošā veidā, tostarp ekskursijās, lekcijās un video prezentācijās.

Zvejnieki varēja sadarboties ar festivāla apmeklētājiem, izmantojot ēdināšanas darbnīcas, kur sabiedrība varēja uzzināt par reģiona gastronomiju, jūras produktu sezonalitāti un veidiem, kā izmantot vietējās mazāk pazīstamas zivis. Festivālu izmantošana sabiedrības izglītošanai palielināja vietējo zvejnieku tēlu kā jūras dabas, sociālā un kultūras mantojuma veicinātājiem.

Mērķis:

Sociālās labklājības un kultūras mantojuma veicināšana zivsaimniecības un akvakultūras apgabalos, tostarp zivsaimniecībā, akvakultūrā un jūras kultūras mantojumā.

Rezultāti:

Deviņi festivāli piesaistīja vairāk nekā 100 000 dalībnieku un iesaistīja 280 zvejniekus un akvakultūras lauksaimniekus. Projekta pasākumi kopā notika 55 kalendārās dienas, tika organizēti 36 semināri, 44 ekskursijas, 25 ēdienu gatavošanas šovi un izdots daudz reklāmas materiālu (pastkartes, kartes, brošūras vietējiem zivju un akvakultūras produktiem). Sociālie mediji sasniedza vairāk nekā vienu miljonu lielu auditoriju.

Pārnesamība:

Deviņu rajonu pašvaldības, kurās notika festivāli, ir ieinteresētas turpināt darbu, lai festivālus organizētu reģionālos, ikgadējos pasākumos, kuros piedalītos zvejnieki un tūristi. Koncepciju var atkārtot starpreģionālā, valsts vai starptautiskā līmenī, vienlaikus saglabājot zivju sugu, gastronomijas un kultūras mantojuma īpašās vietējās iezīmes.

Kopējās projekta izmaksas: 270 000 eiro.

Sagatavoja:

Kristīne Cinglere,

Valsts Lauku tīkla Sekretariāta projektu vadītāja

Pievienot komentāru