Zvejas žurnāla datu elektroniskā reģistrēšana piekrastes pašpatēriņa zvejā

Zemkopības ministrija vēlas atgādināt par  Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumu Nr. 296 “Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos”[1] prasību attiecībā uz piekrastes zvejas žurnālu datu reģistrēšanu, izmantojot ministrijas pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu “Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma” (LZIKIS).

Piekrastes zvejniekiem, kuri zvejo pašpatēriņam, šī prasība būs obligāta ar 2023. gada 1. janvāri. Jāpiebilst, ka šī prasība  jau no 2021. gada 1. janvāra ir spēkā attiecībā uz piekrastes komerczvejnieku zvejas žurnālu datu reģistrēšanu.

Ministrija norāda, ka LZIKIS jau patlaban nodrošina iespēju reģistrēt zvejas žurnālu datus elektroniski visiem piekrastes (un arī iekšējo ūdeņu) zvejniekiem. Līdz ar to jūras piekrastes pašpatēriņa zvejnieki  jau tagad var brīvprātīgi reģistrēt zvejas žurnālu datus LZIKIS, tādējādi atsakoties no papīra formas zvejas žurnālu aizpildīšanas un iesniegšanas Valsts vides dienestā (turpmāk – dienests).

Ja jūras piekrastes pašpatēriņa zvejnieks izvēlēsies atteikties no papīra formas zvejas žurnāla aizpildīšanas un iesniegšanas dienestā pirms 2023. gada 1. janvāra (kad nozveja būs obligāti jāreģistrē elektroniskajā žurnālā),  to ir iespējams izdarīt jebkura mēneša sākumā. Šajā gadījumā zvejniekam jāvēršas pašvaldībā, kura izsniedza zvejas licenci (atļauju), ar lūgumu veikt attiecīgās izmaiņas LZIKIS. Rezultātā sistēmā tiks izņemta atzīme par to, ka zvejas žurnāls tiks iesniegts papīra formā un šī informācija būs pieejama dienestam. Ministrija vērš uzmanību, ka pēc šādu izmaiņu norādīšanas LZIKIS zvejniekam vairs nebūs iespējams aizpildīt un iesniegt dienestam papīra zvejas žurnālus.

Lai noteiktajā termiņā īstenotu jūras zvejas noteikumos paredzēto prasību ieviešanu, ministrija aicina zvejniekus jau laikus saņemt pieeju LZIKIS, reģistrējoties https://lzikispub.zm.gov.lv/. Vispirms jāizvēlas opcija “Pieteikt jaunu lietotāju”. Tālāk pašpatēriņa zvejniekiem laukā “loma” jāizvēlas loma “Esmu pašpatēriņa zvejnieks”. Tad formā jāaizpilda visi lauki un jānospiež poga “Nosūtīt pieteikumu”. LZIKIS administrators apstrādās jūsu pieprasījumu un pēc lietotāja izveides zvejnieks uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi saņems lietotājvārdu un paroli. Parasti pieteikuma izskatīšanas un LZIKIS pieejas piešķiršanas procedūra ilgst līdz 3 darba dienām. Šajā sakarā vēlāmies piebilst, ka zvejnieks var reģistrēties sistēmā un saņemt LZIKIS pieeju jebkurā brīdī, bet kamēr zvejniekam nebūs aktīva zvejas atļauja (licence), viņš  nevarēs ievadīt zvejas žurnāla datus.

Video pamācība par zvejas datu reģistrēšanu LZIKIS piekrastes zvejas žurnālā ir pieejama šeit: http://laukutikls.lv/nozares/zivsaimnieciba/raksti/video-pamaciba-lzikis.

Lietotāju rokasgrāmata piekrastes zvejas (pašpatēriņa) žurnālu ievadei LZIKIS  ir pieejama šeit:

https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/Piekrastes_zvejas_zurnalu_ievade_sistema_LZIKIS_paspaterins.pdf.

Rokasgrāmatā iekļauta informācija arī par lietotāja pieteikšanu un paroles atjaunošanu, par LZIKIS pieejamo zvejnieka informāciju, kā arī par zvejas datu reģistrēšanu.

Ministrija arī turpmāk sniegs tehniskās konsultācijas sistēmas lietotājiem, kā arī  iesaistīsies Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētajos informēšanas pasākumos par iepriekš minētajiem jautājumiem.

Tuvākajā laikā tiks organizētas apmācības zvejniekiem, lai atbildētu uz jautājumiem par LZIKIS darbību, lai palīdzēt ar problēmām datu reģistrācijā. Tāpēc īpaši svarīgi laikus saņemt LZIKIS pieeju un iepazīties ar LZIKIS zvejas žurnāla uzbūvi un sistēmas iespējām, kas paredzētas zvejniekiem.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā ministrija aicina  zvejniekus sazināties ar ministrijas atbildīgajām personām:

* Artis Āboltiņš, tālr. 67095040, e-pasts artis.aboltins@zm.gov.lv, lai precizētu informāciju par LZIKIS lietotāja pieejas reģistrāciju vai/un nozvejas datu reģistrēšanu LZIKIS zvejas žurnālā.

* Edijs Volkovičs, tālr. 67027038, e-pasts edijs.volkovics@zm.gov.lv, lai precizētu tehnisko informāciju vai/un paziņotu par problēmām LZIKIS sistēmas darbībā.

Olga Adamenko, ZM Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas vadītāja vietniece

Pievienot komentāru