Aizkraukles novads

Pēcpusdienas tēja ar Zemgales sociālajiem uzņēmējiem

Labklājības ministrija kopā ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju 31. martā Aizkrauklē rīkos informatīvu pasākumu par sociālo uzņēmējdarbību “Pēcpusdienas tēja ar Zemgales sociālajiem uzņēmējiem”.

Pasākumā, kas no pulksten 13 līdz 15 norisināsies Aizkraukles kultūras centrā, Spīdolas ielā 2, varēs uzzināt par sociālās uzņēmējdarbības aktualitātēm un būs iespēja iepazīties ar trīs sociālajiem uzņēmējiem, uzklausot atklātus un personiskus stāstus par biznesu, ikdienas izaicinājumiem un vēlmi padarīt pasauli labāku.

Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā

Aizkraukles novada pašvaldība arī šogad rīko biznesa ideju konkursu “Esi uzņēmējs Aizkraukles novadā 2023!”, kurā var startēt ikviens iedzīvotājs, kuram ir iecere sava biznesa uzsākšanai vai attīstībai. Konkursa laureāti savas idejas īstenošanai iegūs pašvaldības finansiālo atbalstu līdz 5000 eiro. Pieteikumus pretendenti varēs iesniegt līdz 17. aprīlim, bet 10. martā paredzēta informatīvā stunda, kurā par konkursu uzzināsiet vairāk.

Aizkraukles novada uzņēmēju tikšanās ģimenes uzņēmumā “Skrīveru mājas saldējums”

Aizkraukles novada uzņēmēji 22. februārī pulksten 18 tiek aicināti uz tikšanos, kura šoreiz norisināsies ģimenes uzņēmumā “Skrīveru mājas saldējums” Daugavas ielā 96, Skrīveros.

Uzņēmēju tikšanās darba kārtība:

par uzņēmuma attīstību, dalību Starptautiskajā pārtikas un lauksaimniecības produktu izstādē Berlīnē un sadarbības iespējām. Stāsta uzņēmuma īpašniece Lelde Sotniece;
par aktualitātēm uzņēmējdarbības un tūrisma jomā un dalību tūrisma izstādē-gadatirgū Balttour;
aktualitātes, sarunas, diskusijas, jautājumi un atbildes.

Aizkraukles novada pašvaldības vadības un nozaru vadošo speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem

Arī janvārī novada pašvaldības vadība un nozaru vadošie speciālisti turpinās tikšanos ciklu ar iedzīvotājiem pagastos un pilsētās.

Tikšanās laikā būs iespēja uzzināt gan par novada kopējo attīstību un jaunā gada plāniem, gan par sociālo, izglītības, kultūras un sporta jomām.

30. janvārī plkst. 17.30 uz tikšanos Aizkraukles kultūras centra mazajā zālē aicināti Aizkraukles iedzīvotāji un ikviens novadnieks, kurš vēlas uzdot jautājumus vai uzklausīt novada amatpersonu teikto.

No 12.decembra līdz 12.janvārim biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu LEADER programmā

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Lapas

Subscribe to RSS - Aizkraukles novads