Aizkraukles novads

22.11.2022| Informatīvs semonārs "Aktuāla informācija nodokļos un grāmatvedībā" Aizkrauklē

22. novembrī, plkst. 10:00, LLKC Aizkraukles konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru “Aktuāla informācija nodokļos un grāmatvedībā”, Aizkraukles kultūras centrā.
Semināra tēmas:
* Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) aprēķināšana pašnodarbinātajiem 2022. gadā. Atgādinājums par minimālajām VSAOI;
* Saimnieciskās darbības žurnāla aizpildīšana;
* Darījumus apliecinošu dokumentu rekvizīti un prasības;
* Nosacījumi kas attiecas uz LIZ nomu;

16.11.2022.| Reģionāls informatīvais seminārs "Jaunā plānošanas perioda nosacījumi dažādu atbalsta veidu saņemšanai" Aizkrauklē

Esi zinošs!

Šī gada 16. novembrī plkst. 10:00, Aizkraukles kultūras centrā, aicinām apmeklēt klātienē Reģionālo informatīvo semināru par jaunā plānošanas perioda gaidāmajiem nosacījumiem, kas būs saistoši dažādu atbalsta veidu saņešanai.

Katram apmeklētājam tiek dota iespēja saulaicīgi iegūt informāciju, par tikai sev, savai darbībai saistošiem nosacījumiem, prasībām.

14.10.2022. | "Laukiem būt!" informatīvā un pieredzes apmaiņas diena | Aizkraukle, Bauska

Jau šo piektdien, 14. oktobrī plkst. 10:00, tiekamies pasākumā lauku jauniešiem "Laukiem būt!", informatīvā dienā, kas tiek organizēta kopā SIA LLKC Aizkraukles un Bauskas biroju jaunajiem uzņēmējiem .
Aicināts ikviens 18 līdz 40 gadus vecs jaunietis, lai vairāk uzzinātu par iespēju piedalīties bezmaksas pasākumā "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai".
Pēc informatīvās daļas- pieredzes apmaiņas brauciens.
Pasākuma programmas pielikumā.
Par dalību pasākumā lūdzu informēt !

LLKC Aizkraukles birojs rīko bezmaksas mācības "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (PIENA LOPKOPĪBA)"

Mācības piena lopkopības saimniecībām par tēmu: Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (piena lopkopība)
Plānots apgūt tēmas (teorija un praktiskās nodarbības):
*Eiropas Savienības regulas un direktīvas, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām;
*Dzīvnieku ēdināšana un barības devu sastādīšana atbilstoši labturības prasībām;
*Dažādu lauksaimniecības dzīvnieku sugu turēšanas veidi atbilstoši labturības prasībām un nosacījumiem;
*Dzīvnieku signāli mikroklimata un dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai.;

28.09.2022| Klātienes informatīvs seminārs "Fakti, kas jāzin par ĢMO audzēšanu!" Aizkrauklē

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Aizkraukles birojs 28.09.2022, aicina uz informatīvo semināru, lai dalītos ar jaunāko informāciju, pētījumiem kas attiecas uz ĢMO (Ģenētiski modificētie organismi), to klātbūtne mūsu ikdienā, izmantošanu pārtikā, iespējamo ietekme cilvēka veselībai, sekas - Fakti, kas jāzin par ĢMO audzēšanu!

Lektori: Andris Zālītis (Aizkraukles novada pašvaldība)

Inese Aleksejeva (ZM Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas vadītāja vietniece)

Madara Vēvere (Aizkraukles biroja vadītāja)

21.09, 27.09, 29.09, 30.09| Aizkraukles KB| LAP mācības "Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (dārzkopība )."

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Aizkraukles birojs rīko 32 stundu mācības Aizkrauklē :
“Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (dārzkopība ).”

Lapas

Subscribe to RSS - Aizkraukles novads