Aizkraukles novads

Aizkraukles novada pašvaldības vadības un nozaru vadošo speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem

Arī janvārī novada pašvaldības vadība un nozaru vadošie speciālisti turpinās tikšanos ciklu ar iedzīvotājiem pagastos un pilsētās.

Tikšanās laikā būs iespēja uzzināt gan par novada kopējo attīstību un jaunā gada plāniem, gan par sociālo, izglītības, kultūras un sporta jomām.

30. janvārī plkst. 17.30 uz tikšanos Aizkraukles kultūras centra mazajā zālē aicināti Aizkraukles iedzīvotāji un ikviens novadnieks, kurš vēlas uzdot jautājumus vai uzklausīt novada amatpersonu teikto.

No 12.decembra līdz 12.janvārim biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu LEADER programmā

Biedrība “Aizkraukles rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

01.12.2022.| Aizkraukles un Bauskas birojos| "Laukiem būt!" mācību noslēguma diena

01.12.2022., plkst.10:00, Aizkraukles un Bauskas biroju jaunieši tiek aicināti uz pasākuma "Laukiem būt!" mācību noslēguma dienu.
Programma:
* Noslēguma LIVE video;
* Noslēguma lekcija - uzdrošinies sekot saviem sapņiem;
* Biznesa ideju prezentēšana;
* Mācību noslēgums, apliecinājumu pasniegšana.

24.11.2022.| Aizkraukles un Bauskas birojos |"Laukiem būt!"6. mācību diena

24.11.2022. plkst.10:00 Aizkraukles un Bauskas biroji aicina jaunos uzņēmējus , pasākuma "Laukiem būt!" ietvaros, uz 6. mācību dienu.
Darba tēmas:
* Biznesa plāna finanšu plāna veidlapu aizpildīšana,finanšu plānošana, naudas plūsmas sastādīšana;
* Saimnieciskās darbības izmaksu aprēķināšana. Ieņēmumu-izdevumu analīze;
* Aktuālie finansējuma piesaistīšanas instrumenti laukos( Altum; VRG, u.t.t.).

Lektors: Mairita Bērziņa (SIA LLKC Aizkraukles birojs, grāmatvedības konsultante).

Kokneses apvienības tūrisma uzņēmēju tikšanās

Kokneses apvienības tūrisma jomas esošie un topošie uzņēmēji, biedrības un nevalstiskās organizācijas aicināti uz "Kokneses apvienības tūrisma uzņēmēju tikšanos", 21, novembrī, pulksten 14:00, LIKTEŅDĀRZĀ, Saieta namā.

Tikšanās darba kārtība:

* atskats uz 2022. gada tūrisma sezonu;
* informācija par biedrības "Aizkraukles rajons partnerība" izsludināto projektu 10. kārtu;
* aktualitātes uzņēmējdarbībā.

REĢISTRĀCIJA DALĪBAI PASĀKUMĀ LĪDZ 17. NOVEMBRIM!

Lapas

Subscribe to RSS - Aizkraukles novads