Ludzas novads

Grupu konsultācija par pārtikas mājražošanas attīstības iespējām Latvijas laukos

14.decembrī plkst.11.30. notiks grupu konsultācija mājražotājiem. Tēmas - Piedāvājuma izstrādes principi. Kā veidot piedāvājumus klientiem? Pārdošanas prasmju un efektivitātes uzlabošanas risinājumi. Darbs grupās "No idejas līdz piedāvājumam klientiem". Lektore Dace Briede-Zālīte (SIA "Moresales Latvia" vadītāja, personīgās izaugsmes trenere.

Motivācijas pasākumu cikls skolēniem “Īsteno savu sapni par biznesu” Ludzas pilsētā

Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) jau piekto gadu reģiona izglītības iestādēs organizē motivācijas pasākumu ciklu “Īsteno savu sapni par biznesu”. Tā ietvaros uz tikšanos tiek aicināti skolu pēdējo klašu audzēkņi, lai kopīgi, brīvā atmosfērā kliedētu mītus par uzņēmējdarbību kā par kaut ko nesasniedzamu.

Informatīvais seminārs Ludzā - Par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

20.oktobrī Ludzas novada pašvaldibas 1.stāva zāle notiks informatīvais seminārs par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu. Informatīvā semināra laikā tiks apskatītas šādas tēmas - Ministru kabineta 2014. gada 30.septembra noteikumu Nr. 600 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos"” nosacījumi un to izpildes kārtība; Altum valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai.

Kopējā lauksaimniecības politikas attīstība pēc 2020.gada

Šī gada 28.aprīlī, Ludzas novada pašvaldības 1.stāva zālē SIA LLKC Ludzas nodaļa aicina apmeklēt diskusiju par kopējo lauksaimniecības politikas attīstību pēc 2020.gada.

Diskusijas sākums plkst. 10.00

Tēmas:
Kopējās lauksaimniecības politikas izvērtējums un priekšlikumi pēc 2020.gada.
Diskusija. KLP anketas aizpildīšana.

Plašāka informācija:
Beāte Narnicka, SIA LLKC uzņēmējdarbības konsultante, mob.t.: 25459538, e-pasts: beate.narnicka@llkc.lv

Informatīvais seminārs Ludzā par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Šī gada 12.aprīlī SIA LLKC Ludzas nodaļa organizē bezmaksas informatīvo semināru par aktualitātēm likumdošanā, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.

Semināra norises vieta ir Ludzas novada pašvaldības 3.stāva zāle, Raiņa ielā 16, Ludzā.

Sākums plkst. 10.00

Semināra tēmas:

Informatīvs seminārs Ludzā par finansējuma piesaistes iespējām LEADER projektos

Šī gada 4.aprīlī Ludzā, Raiņa ielā 16a, Ludzas novada pašvaldības 1.stāva zālē BDR Ludzas rajona partnerība organizē informatīvu semināru potenciālajiem LEADER projektu iesniedzējiem apakšpasākuma 19.2 "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātēs "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"(3.kārta), "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" (4.kārta) un sadarbības pasākumiem.

Semināra sākums plkst. 10.00

Lapas

Subscribe to RSS - Ludzas novads