Ludzas novads

Grupu konsultācija mājražotājiem Viļānos "Pārtikas mājražošanas attīstības iespējas Latvijas laukos"

5.septembrī Ludzas konsultāciju birojs rīko grupu konsultāciju mājražotājiem. Pasākuma norises vieta Viļānu novads, Viļānu pagasts, Ornicāni, LPKS "Viļāni". Tiks apskatītas šādas tēmas - LPKS “Viļāni” darbības veiksmes stāsts, pārtikas produktu pārstrāde un realizācijas iespējas. Lektore LPKS "Viļāni" valdes priekšsēdētāja Aija Kiserovska; Kopsavilkums par 2018. gadā īstenotajām aktivitātēm pasākumā “Vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju un mājražotāju atbalsta programma”. Par iespējamo tālāko sadarbību un attīstības iespējām mājražotājiem.

Grupu konsultācija mājražotājiem Ciblā "Pārtikas mājražošanas attīstības iespējas Latvijas laukos"

7.jūnijā Ludzas konsultāciju birojs organizē grupu konsultāciju novada mājražotājiem. Pasākums notiks Ciblas tautas namā. Pasākuma ietvaros tiks apskatītas šādas tēmas: Pārtikas un veterinārā dienesta prasības mājražotājiem, lektore Inese Atmane (Ziemeļlatgales PVD pārvalde); Pieteikšanās un dalība izstādē "Riga Food 2018", lektors Artūrs Šķesters (SIA LLKC uzņēmējdarbības konsultants).

Video seminārs Ludzā "Aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem ilgtspējīgas uzņēmējdarbības veicināšanai".

Laiks : 2018.gada 23.maijā plkst. 9.30 – 17.00
Vieta : Ludzas novada domes 1.st.zāle, Raiņa iela 16a, Ludza , Ludzas novads

23.maijā notiks seminārs par tēmu - grāmatvedības un nodokļu dažādās uzņēmējdarbības formās, nodokļu izmaiņas pašnodarbinātajiem 2018. gadā.
Lūgums semināram pieteikties līdz 20.maijam ( vai kamēr visas vietas rezervētas) pa tālruni 29413335 (Sandra) , vai 29550874 (Vija), rakstot e-pastu ludzaspartneriba@inbox.lv, vai aizpildot pieteikuma anketu.

Informatīvais seminārs Malnavā "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2018.gadā"

Ludzas konsultāciju birojs 28.maijā organizē informatīvo semināru lauksaimniekiem par tēmu - Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2018.gadā. Seminārā tiks apskatītas šādas tēmas - Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar nelauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā"" nosacījumi un to izpildes kārtība. Lektors Artūrs Šķesters, Ludzas konsultāciju biroja vadītāja pienākumu izpildītājs; Altum valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai.

Biznesa ideju konkurss "Step up" Kārsavas novadā.

Kārsavas novada pašvaldība informē, ka biznesa ideju konkursu “STEP UP!” notiek arī šogad, un jau piekto gadu interesenti ir aicināti pieteikt savu dalību. Biznesa ideju realizācijai no pašvaldības budžeta šajā gadā ir piešķirti 7 000 eiro un viena projekta atbalstāmā summa var sasniegt līdz pat 2 000 eiro.

Biznesa ideju konkurss “STEP UP!” dod iespēju ikvienam Kārsavas novada iedzīvotājam realizēt savu ideju jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai. Pieteikumi konkursam jāiesniedz maija mēneša garumā (no 1. līdz 31. maijam).

Pieredzes apmaiņas brauciens skolēniem "Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās"

Ludzas konsultāciju birojs 15.maijā rīko pieredzes apmaiņas braucienu. Brauciena laikā apmeklēs IK Dzīles, īpašniece Aina Barsukova, kur būs iespēja apskatīties picu cepšanas procesu. Tālāk tiks apskatīta zemnieku saimniecība "Arnīši", īpašnieks Lauris Puļs.

Informatīvā diena skolēniem "Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošās skolās"

Ludzas konsultāciju birojs rīko informatīvo dienu novada skolēniem, kuras laikā varēs iepazīties ar Malnavas koledžas izglītības iespējām un diskutēt par iespējamajām lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm. Lektori - Vēsma Šumska, Malnavas koledžas skolotāja un Artūrs Šķesters, Ludzas konsultāciju biroja vadītāja pienākumu izpildītājs.

Ludzas nov. |Informatīvs seminārs - Aktuāla informācija meža īpašniekiem-Natura 2000 kompensācijas maksājumi, Es nozīmes biotopu inventarizācija, meža likumdošana un ES atbalsta iespējas

Informācija par pieteikšanos uz atbalstu "Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem". Informācija par pieteikšanos
uz atbalstu "Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem". Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalsta iespējas meža
apsaimniekošanā.

Lapas

Subscribe to RSS - Ludzas novads