Ludzas novads

Pieredzes apmaiņas brauciens skolēniem "Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās"

Ludzas konsultāciju birojs 15.maijā rīko pieredzes apmaiņas braucienu. Brauciena laikā apmeklēs IK Dzīles, īpašniece Aina Barsukova, kur būs iespēja apskatīties picu cepšanas procesu. Tālāk tiks apskatīta zemnieku saimniecība "Arnīši", īpašnieks Lauris Puļs.

Informatīvā diena skolēniem "Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošās skolās"

Ludzas konsultāciju birojs rīko informatīvo dienu novada skolēniem, kuras laikā varēs iepazīties ar Malnavas koledžas izglītības iespējām un diskutēt par iespējamajām lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm. Lektori - Vēsma Šumska, Malnavas koledžas skolotāja un Artūrs Šķesters, Ludzas konsultāciju biroja vadītāja pienākumu izpildītājs.

Ludzas nov. |Informatīvs seminārs - Aktuāla informācija meža īpašniekiem-Natura 2000 kompensācijas maksājumi, Es nozīmes biotopu inventarizācija, meža likumdošana un ES atbalsta iespējas

Informācija par pieteikšanos uz atbalstu "Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem". Informācija par pieteikšanos
uz atbalstu "Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem". Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalsta iespējas meža
apsaimniekošanā.

Ludzas nov. Istras pagasts | Informatīvs seminārs - Aktuāla informācija meža īpašniekiem-Natura 2000 kompensācijas maksājumi, Es nozīmes biotopu inventarizācija, meža likumdošana un ES atbalsta iespējas

Informācija par pieteikšanos uz atbalstu "Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem". Informācija par ES nozīmes biotopu inventarizāciju
(Dabas skaitīšana). Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalsta iespējas meža apsaimniekošanā.

Informatīvais seminārs Blontos "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2018.gadā"

19.aprīlī Ludzas konsultāciju birojs rīko informatīvo semināru Blontos par tēmu "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2018.gadā". Seminārs notiks Ciblas novadā, Blontos, Blontu tautas namā.

Pasiene, Zilupes nov | Informatīvs seminārs "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2018.gadā"

18.aprīlī Ludzas konsultāciju birojs rīko informatīvo semināru Pasienē par tēmu "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2018.gadā. Seminārs notiks Zilupes novadā, Pasienē, Pasienes pagasta tautas namā.

Krāslava | Informatīvais seminārs "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2018.gadā"

16.aprīlī Ludzas konsultāciju birojs rīko informatīvo semināru Kārsavā par tēmu "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2018.gadā". Seminārs notiks Kārsavas novadā, Malnavas koledžas telpās.

Ludza | Informatīvais seminārs "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2018.gadā"

11. aprīlī tiek rīkots informatīvais seminārs "Aktuālie valsts normatīvo aktu nosacījumi un iespējas lauku uzņēmējiem 2018.gadā. Semināra laikā tiks apskatītas šādas tēmas: Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem 2018.gadā; Aktuālitātes valsts veterinārās uzraudzības jomā; Grozījumi nodokļu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošos aktos, kas stājās spēkā 2018.gada 1.janvārī; Lauku attīstības programmas aktualitātes.

Kārsava | Pārtikas mājražošanas attīstības iespējas Latvijas laukos

4.aprīlī plkst.11.00. Ludzas konsultāciju birojs organizē informatīvo dienu mājražotājiem. Pasākuma norises vieta - Kārsavas novads, Kārsavas novada pašvaldības ēkā, 1.stāva zālē. Nosaukums - Pārtikas mājražošanas attīstības iespējas Latvijas laukos. Semināra tēmas: Aktivitātes "Vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju un mājražotāju atbalsta programmas" galvenie mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rādītāji, lektors Ludzas konsultāciju biroja p.i.

BDR Ludzas rajona partnerības organizētais semināru cikls "Nodokļu izmaiņas 2018.gadā", seminārs "Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2018.gadā".

21.martā plkst.10.00. BDR Ludzas partnerība organizē semināru "Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2018.gadā". Semināra norises vieta: Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, Ludza (3.stāva zāle).
Semināram jāpiesakās līdz 19.martam pa tālruni 29413335 (Sandra), vai 29550874 (Vija), rakstot uz epastu ludzaspartneriba@inbox.lv.

Lapas

Subscribe to RSS - Ludzas novads