Ludzas novads

Informatīvais seminārs Isnaudas pagastā, Ludzas novadā: Aktuāla informācija mežsaimniecības, lauksaimniecības un nodokļu likumdošanā, ES atbalsta iespējas

Aktuāla VID informācija lauku un meža saimniecībām, saimnieciskās darbības veicējiem.
ALTUM attīstības atbalsta programma lauku saimniecībām.
Aktuāla Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) informācija lauku un meža saimniecībām un mednieku formējumiem
Aktualitātes lauku saimniecībām
Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalstam mežam.

Izglītojošs seminārs Ludzā - Meža sertifikācijas prasības, meža likumdošanas izmaiņas.

Meža sertifikācijas prasību izpilde meža īpašumu apsaimniekošanā. Dabas un darba aizsardzības prasību ievērošana, sociālās intereses mežizstrādē. Izmaiņas aizsargjoslu likumā, neizmantotas lauksaimniecības zemes izmantošana- praktiska darbība un racionāli risinājumi. Paredzamie grozījumi ES atbalsta mežam likumdošanā, projektu ieviešana, praktiskie piemēri. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Izglītojošs seminārs Ludzā - Meža sertifikācijas prasības, meža likumdošanas izmaiņas.

Meža sertifikācijas prasību izpilde meža īpašumu apsaimniekošanā. Dabas un darba aizsardzības prasību ievērošana, sociālās intereses mežizstrādē. Izmaiņas aizsargjoslu likumā, neizmantotas lauksaimniecības zemes izmantošana- praktiska darbība un racionāli risinājumi. Paredzamie grozījumi ES atbalsta mežam likumdošanā, projektu ieviešana, praktiskie piemēri. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Publisko pārtikas iepirkumu veikšanas kārtība Ciblas un Zilupes novados

SIA LLKC Ludzas nodaļa 3.decembrī plkst. 11:00 Ludzā, Raiņa ielā 16a, 1.stāva zālē organizē diskusiju "Publisko pārtikas iepirkumu veikšanas kārtība Ciblas un Zilupes novados". Pasākumā tiks diskutēts par līdzšinējo pieredzi publisko pārtikas iepirkumu veikšanā Ciblas un Zilupes novados, vietējo ražotāju ieinteresētību un iespējām piedalīties vietējos pārtikas iepirkumos un par plānoto pārtikas iepirkumu veikšanas kārtību Ciblas un Zilupes novados 2016.gadā.

Netradicionālās iespējas lauksaimniecībā

SIA LLKC Ludzas nodaļa 2015.gada 1.oktobrī organizē bezmaksas pieredzes apmaiņas braucienu "Netradicionālās iespējas lauksaimniecībā". Pasākuma ietvaros tiks apmeklēti sekojoši uzņēmumi Līvānu un Preiļu noadā: SIA Livani Eko (biohumusa ražošana), "Ošu mājas" (vīngliemežu audzēšana un pārstrāde kā tūrisma piesaistes objekts, ZS "Kalni" (mājas vīnu ražošana un citu ogu pārstrādes produktu ražošana).
Tā kā vietu skaits ir ierobežots, pieteikšanās ir obligāta!
Pieteikšanās pa tālruni: 28632059 (Karīna Koroļonoka)

izglītojošs seminārs - Mistraudžu veidošanas principi saskaņā ar ES atbalsta programmām mežam.

ES atbalsta programmas mežam, pieteikšanās nosacījumi, platību izvēle, meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāns, projekta iesniegums. Mistraudžu veidošanas principi. Mistraudzes- plusi un mīnusi. Jaunaudžu retināšanas , neproduktīvu un Ba audžu nomaiņas objektu apskate dabā, mistraudžu veidošana. Platību izvēle un noformēšana dabā, nepieciešamie nosacījumi MAAPP apstiprināšanai. Meža ieaudzēšana, mistraudžu veidošana, objektu apskate dabā, stādījumu aizsardzība. Dažādas audžu mistrošanas shēmas, parauglaukumu apskate, diskusijas

izglītojošs seminārs - Mistraudžu veidošanas principi saskaņā ar ES atbalsta programmām mežam.

ES atbalsta programmas mežam, pieteikšanās nosacījumi, platību izvēle, meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāns, projekta iesniegums. Mistraudžu veidošanas principi. Mistraudzes- plusi un mīnusi. Jaunaudžu retināšanas , neproduktīvu un Ba audžu nomaiņas objektu apskate dabā, mistraudžu veidošana. Platību izvēle un noformēšana dabā, nepieciešamie nosacījumi MAAPP apstiprināšanai. Meža ieaudzēšana, mistraudžu veidošana, objektu apskate dabā, stādījumu aizsardzība. Dažādas audžu mistrošanas shēmas, parauglaukumu apskate, diskusijas

Lapas

Subscribe to RSS - Ludzas novads