Ludzas novads

Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās

Šī gada 23.oktobrī LLKC Ludzas birojs organizē informatīvo pasākumu skolu jauniešiem lauksiamniecības un mežsaimniecības popularizēšanā. Tikšanās laikā skolēniem tiks sniegta informācija par LLKC darbību un iespējamiem uznēmējdarbības veidiem laukos, kā arī par izglītības un karjeras iespējām lauksaimniecīnas un mežsaimniecības nozarē.
Norises vieta: Ludza, Tirgus iela 22, Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs
Sākums plkst. 9.00

Diskusija par Kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020.gada - prioritātes izvirzīto pasākumu sasniegšanai

Šī gada 25.jūlijā tiek organizēta diskusija par Kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020.gada - prioritātes izvirzīto pasākumu sasniegšanai. Diskusijas laikā lauksiamnieki tiek aicināti izvirzīt svarīgākās prioritātes un izteikt idejas un priekšlikumus izvirzītajām prioritātēm.
Norises vieta; Ludza, Ludzas novada pašvaldības 1.stāva zāle
Sākums plkst. 10.00

ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Šī gada 24.aprīlī tiek organizēts informatīvais seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".

Semināra laikā tiks sniegta informācija par valsts atbalsta programmām lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta aktualitātēm, Pārtikas un veterinārā dienesta aktualitātēm un izmaiņām nodokļu likumdošanā un gada ienākumu deklarācijas sagatavošanā par 2018.gadu.

Norises vieta: Ciblas novads, Blontu pagasts, Blonti, Blontu tautas nams

Sākums plkst. 10.00

Malnava | ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Šī gada 12.aprīlī tiek organizēts informatīvais seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".

Semināra laikā tiks sniegta informācija par valsts atbalsta programmām lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta aktualitātēm, Pārtikas un veterinārā dienesta aktualitātēm un par izmaiņām nodokļu likumdošanā 2019.gadā un gada ienākumu deklarācijas sagatavošanā par 2018.gadu.

Norises vieta: Kārsavas novads, Malnavas pagasts, Malnava, Malnavas koledža

Sākums plkst. 10.00

Ludza | ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Šī gada 4.aprīlī tiek organizēts informatīvais seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".

Semināra laikā tiks sniegta informācija par valsts atbalsta programmām lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta aktualitātēm, Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātajiem pakalpojumiem darba devējiem, aktualitātēm meža apsaimniekošanā un aktualitātēm grāmatvedības uzskaites veikšanā un nodokļu likumdošanā.

Norises vieta: Ludza, Ludzas novada dome, Raiņa iela 16

Sākums plkst. 10.00

Ludza | Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" informatīvā diena

Šī gada 21.oktobrī LLKC Ludzas birojs organizē informatīvo dienu jauniešiem pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros.

Norises vieta: Ludzas novads, Ludza, Tirgus iela 22, Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs

Sākums plkst. 10.00

Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ceturtā mācību diena Kārsavā

SIA LLKC Ludzas konsultāciju birojs pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros rīko ceturto mācību dienu. Mācību tēmas - Biznesa plāns kā idejas attīstības pamats; Finanšu plānošana, lektors Artūrs Šķesters
SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ludzas nodaļas vadītājs.

Lapas

Subscribe to RSS - Ludzas novads