Ludzas novads

Profilaktiskie pasākumi liellopu ganāmpulkos

Šī gada 21.novembrī SIA LLKC Ludzas birojs organizē informatīvo semināru "Profilaktiskie pasākumi liellopu ganāmpulkos".
Tiks izskatītas sekojošas tēmas:
1) Profilaktiskie pasākumi slimību ierobežošanai piena un gaļas liellopu ganāmpulkos (šajā sadaļā tiks apskatīta liellopu reprodukcija, liellopu lipīgās slimības, nagu griešanas aktualitātes, svešķermeņu izraisītās slimības, jaundzīvnieku veselība);

Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" piektā mācību diena

Šī gada 1.novembrī LLKC Ludzas birojs organizē piekto mācību dienu pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros. Piektā mācību diena paredzēta jauniešu biznesa ideju prezentēšanai un to analizēšanai. Kā arī mācību apliecinājuma saņemšanai.
Norises vieta: Ludza, Tirgus iela 22, Biedrība KIRA
Sākums plkst. 15.00

Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ceturtā mācību diena

Šī gada 25.oktobrī LLKC Ludzas birojs organizē ceturto mācību dienu pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros. Tikšanās laikā ar jauniešiem darbosies pieaicinātā lektore Tatjana Juškāne (SIA "TALIZ" Tiešsaites mācību centrs "TALIZ" vadītāja, uzņēmējdarbības vadības un attīstības konsultante), kas šajā dienā sniegs informāciju par mārketingu un reklāmu, tirgvedību un zīmovedību, biznesa plānu kā idejas attīstības pamatu, prezentēšanas prasmēm, kā arī paredzēts praktisks darbs par sava biznesa plāna tēžu izstrādi.

Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" otrā mācību diena

Šī gada 23.oktobrī LLKC Ludzas birojs organizē otro mācību dienu pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros. Tikšanās laikā ar jauniešiem darbosies pieaicinātā lektore Tatjana Juškāne (SIA "TALIZ" Tiešsaites mācību centrs "TALIZ" vadītāja, uzņēmējdarbības vadības un attīstības konsultante), kas šajā dienā sniegs informāciju par jau esošajiem Latvijas veiksmes stāstiem, jaunu biznesa ideju ģenerešanas metodēm, idejas izvērtēšanas metodēm, idejas definēšanu un dzīvotspējas pārbaudi, veiksmīgas idejas attīstīšanas nosacījumiem un tirgus analīzi.

Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" pirmā mācību diena

Šī gada 22.oktobrī LLKC Ludzas birojs organizē pirmo mācību dienu pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros. Tikšanās laikā LLKC biroja vadītāja Karīna Koroļonoka sniegt informāciju par uzņēmējdarbības formām, reģistrācijas kārtību, nepieciešamiem dokumentiem un nodopkļu likumdošanu.

Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās

Šī gada 23.oktobrī LLKC Ludzas birojs organizē informatīvo pasākumu skolu jauniešiem lauksiamniecības un mežsaimniecības popularizēšanā. Tikšanās laikā skolēniem tiks sniegta informācija par LLKC darbību un iespējamiem uznēmējdarbības veidiem laukos, kā arī par izglītības un karjeras iespējām lauksaimniecīnas un mežsaimniecības nozarē.
Norises vieta: Ludza, Tirgus iela 22, Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrs
Sākums plkst. 9.00

Diskusija par Kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020.gada - prioritātes izvirzīto pasākumu sasniegšanai

Šī gada 25.jūlijā tiek organizēta diskusija par Kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020.gada - prioritātes izvirzīto pasākumu sasniegšanai. Diskusijas laikā lauksiamnieki tiek aicināti izvirzīt svarīgākās prioritātes un izteikt idejas un priekšlikumus izvirzītajām prioritātēm.
Norises vieta; Ludza, Ludzas novada pašvaldības 1.stāva zāle
Sākums plkst. 10.00

ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Šī gada 24.aprīlī tiek organizēts informatīvais seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".

Semināra laikā tiks sniegta informācija par valsts atbalsta programmām lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta aktualitātēm, Pārtikas un veterinārā dienesta aktualitātēm un izmaiņām nodokļu likumdošanā un gada ienākumu deklarācijas sagatavošanā par 2018.gadu.

Norises vieta: Ciblas novads, Blontu pagasts, Blonti, Blontu tautas nams

Sākums plkst. 10.00

Lapas

Subscribe to RSS - Ludzas novads