Ludzas novads

Ludzas novada rīkotā 5.mācību diena VLT aktivitātē "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai"

Šī gada 26.novembrī SIA LLKC Ludzas nodaļa organizē mācības aktivitātes "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros.
Mācību tēmas: Altum atbalsta programmas biznesa uzsācējiem. Finanšu plānošana.
Lektori: Vita Pučka, Karīna Koroļonoka, Beāte Narnicka
Norises laiks: 10.00 - 13.00

Ludzas nodaļas rīkotā 4.mācību diena VLT aktivitātē "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai"

Šī gada 23.novembrī SIA LLKC Ludzas nodaļa organizē 4.mācību dienu VLT aktivitātes "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros.
Mācību dienas tēmas: Biznesa plāns, prezentācijas prasmes.
Lektore: Daina Znotiņa
Norises laiks: no 9.00 līdz 11.00

ZOOM seminārs | Reklāmas video veidošana/ dalībniekiem ar priekšzināšanām

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts

Tūristamdraudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”

 Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

Aktivitāte "Semināru cikls II"

Seminārs "Reklāmas video veidošana/ dalībniekiem ar priekšzināšanām"

ZOOM seminārs | Reklāmas video veidošana/ dalībniekiem ar priekšzināšanām

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts

Tūristamdraudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”

 Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

Aktivitāte "Semināru cikls II"

Seminārs "Reklāmas video veidošana/ dalībniekiem ar priekšzināšanām"

Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana (putnkopība)

Šī gada 21.oktobrī SIA LLKC Ludzas birojs organizē informatīvo semināru "Lauksaimniecības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšana (putnkopība)". Seminārā tiks sniegta informācija par aktualitātēm putnkopībā, putnkopības nozares perspektīvēm, dažādu sugu un šķirņu mājputnu turēšanas un ēdināšanas, putnu veselības uzturēšanas pasākumiem, mājputnu olu inkubēšanu un putnu veselības saglabāšanu, kā arī mājputnu – vistu, tītaru, pīļu audzēšanu kā ieņēmumu gūšanas avotu.
Semināra norises vieta - Ludzas Tautas nams (Satcijas iela 41, Ludza).

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

Šī gada 3. un 10.augustā SIA LLKC Ludzas birojs organizē mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana", kas notiek LAP 2014. - 2020. pakšpasākuma "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi" ietvaros.
Norises vieta: Ludzas Tautas nama zāle, Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Sākums plkst. 10.00
Plašāka informācija: Beāte Narnicka, mob.t. 26106121, e-pasts: beate.narnicka@llkc.lv
Pielikumā mācību programma.

Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana

Šī gada 20. un 27. jūlijā Ludzas Tautas nama zālē SIA LLKC Ludzas birojs organizē LAP 2014. - 2020. apakšpasākuma "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi" mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana", kas mācību dalībniekiem ir bezmaksas.
Mācību sākums plkst. 10.00

Lapas

Subscribe to RSS - Ludzas novads