Ludzas novads

Infromatīvais seminārs "Atbalsta pasākumi un finansējuma piesaistes iespējas lauksaimniecības uzņēmējiem"

2023. gads lauksaimniekiem ir pilns izaicinājumiem. Ar 2023. gadu ir mainīti platībmaksājumu nosacījumi. Šajā gadā bija nelabvēlīgi laikapstākļi lauksaimiecības nozares uzņēmumiem. Lai atgādinātu būtisko un sniegtu aktuālāko informāciju par platību maksājumiem, seminārā dalību ņems LAD pārstāvis. Seminārā tiks sniegta informācija arī par atbalsta iespējām grūtībās nonākušajām lauku saimniecībām.
Pieteikšanās semināram līdz 05.12.2023.
Pieteikšanās saite: https://forms.gle/ikNLVWmmcxPSXYM76

Informatīvais seminārs "Vidi saudzējoša un ekonimiski efektīva augsnes apstrādes tehnoloģija"

Seminārā LLKC Inženiertehniskās nodaļas vadītājs Jānis Kažotnieks sniegs informāciju par to, kādu ietekmi uz vidi atstāj augsnes apstrādes tehnoloģija, un kā to mainot, iespējams saimniekot ekonomiski efektīvāk un videi saudzīgāk.
Pieteikšanās semināram līdz 03.12.2023.
Peteikšanās saite: https://forms.gle/eoXSzYTgmpBZSFjS6

Kārsavas Lielais tirgus

Kārsavas Lielā tirgus tradīcija ir gandrīz 200 gadus veca, kopš 1825. gada, kad grāfs Šadurskis Kārsavas miestam piešķīra tiesības rīkot tirgus. Tradīcija ir palikusi nemainīga – katra mēneša trešajā svētdienā ļaudis no visas Latvijas sabrauc uz Kārsavas Lielo tirgu iepirkt un pārdot pašu darinātus, citur neredzētus labumus vairāk nekā kilometra garumā.

Arī 2023. gadā Kārsavas pilsēta katra mēneša trešajā svētdienā aicina ciemos uz lielāko tirgošanos Ludzas novadā!

17.11.2023. | MKPC Ludzas nodaļa | Informatīvs seminārs "Meža meliorācijas atjaunošanas plāns"

Semināra tēma: Meža meliorācijas atjaunošanas plāns

- Meža meliorācijas atjaunošanas plāns.
- Grāvju gultnes un profila atjaunošana.
- Meža meliorāciju grāvju atjaunošanas nepieciešamība un mērķis.
- Meža meliorācijas grāvju atjaunošanas problēmas un risinājumi.
- Latvijas valsts mežu prakse

Lektore: Agnese Muižniece (LVM Vecākais meža infrastruktūras speciālists)

Informatīvais seminārs "Augļu koku un ogulāju ieziemošana un pasargāšana no dzīvnieku postījumiem ziemas sezonā"

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra dārzkopības speciālists Māris Narvils informēs par rudens sezonā veicamajiem darbiem augļu koku un ogulāju sagatavošanai ziemas periodam. Sniegs praktiskus ieteikumus, kā novērst un maksimāli pasargāt ogulājus un augļu kokus no dzīvnieku postījumiem.

17.11.2023. | MKPC Ludzas nodaļa | Informatīvs seminārs "Krājas kopšanas cirtes nozīme mežaudzei"

Semināra tēma: Krājas kopšanas cirtes nozīme mežaudzei

- Meža konsultāciju pakalpojuma centra aktualitātes
- VMD nepieciešamie dokumenti, lai uzsāktu krājas kopšanas cirti un pēc cirsmas pārskats
-Krājas kopšanas nosacījumi
-Koku izvēles nosacījumi
-Šķērslaukuma mērīšana
-Cirsmu tehnoloģiskie koridori
- Objekts mežā!

Lektori: Jana Alksnīte (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs), Aleksandrs Lubāns (Austrumlatgales virsmežniecības virsmežziņa vietnieks)

Lapas

Subscribe to RSS - Ludzas novads