Ludzas novads

Latvijas zaļā kursa politiku iniciatīvas plānošanā

Mērķauditorija: Latgales reģiona, novadu, VRG, sava uzņēmuma attīstības plānotāji, esošie un topošie uzņēmēji, potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji, citi interesenti.
Semināra mērķis: Latvijas zaļā kursa politiku iniciatīvu izzināšana no teorijas līdz praktiskiem risinājumiem
Semināru vadīs: Sanita Kalnača – Pārresoru koordinācijas centra (PKC) Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante
Norises vieta, moderators:
Zoom tiešsaistē 26.05.2022, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.

Bezmaksas apmācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

MĀCĪBU TĒMAS:
-Jēdziens par bioloģiski vērtīgiem zālājiem un to nozīme.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju iedalījums.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana. Raksturīgās sugas un indikatorsugas.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju saglabāšanas iespējas.
-Eiropas Savienības aizsargājamie zālāji, raksturojums.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošana, BDUZ aktivitātes atbalsta nosacījumi.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju noteikšana. Indikatorsugas.
-Bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekošanas iespējas.

Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē

Programmas atbalsts tiks piešķirts projektiem, kuros īsteno jaunu biznesa ideju un rada vismaz vienu jaunu darba vietu Latgales reģionā. Atbalsta saņēmējs var būt saimnieciskās darbības veicējs, kā arī uzņēmums, kurš nodarbina līdz 20 darbiniekus un tā apgrozījums ir līdz 1 000 000 EUR. Atbalsta intensitāte ir līdz 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Atbalstu vienam projektam var saņemt no 5 000 – 10 000 EUR. Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 12 mēnešiem, kopš līguma noslēgšanas.

29.04.2022., Ludzas nodaļa | Informatīvs seminārs "Pieejamais ES atbalsts 2022.gadā, aktualitātes mežu īpašniekiem"

Semināra tēmas:

• ES atbalsta pasākumi, pieejamais finansējums. Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai.
• Mežu ieaudzēšana.
• Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana.
• Projektu noformēšanas un iesniegšanas prasības.

Lektore: Anna Pastare-Skutele (MKPC Mežsaimniecības konsultante).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu:
anna.pastare@mkpc.llkc.lv

28.03.2022. MKPC Ludza | Informatīvs seminārs "Aktualitātes egļu astoņzobu mizgrauža izplatībā un tā ierobežošanas pasākumi"

Izbraukuma seminārs - Aktualitātes egļu astoņzobu mizgrauža izplatībā un tā ierobežošanas pasākumi

Lektors Viktors Kuprijanovs (Latvijas valsts meži, Ziemeļlatgale) un Anna Pastare-Skutele (MKPC Ludza)

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta! Pieteikties var rakstot e-pastu: anna.pastare@mkpc.llkc.lv

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Ilgtspējīgi risinājumi un enerģijas izmaksu samazināšanas iespējas mazajiem uzņēmējiem

Šī gada 14.decembrī Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”
(Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007) aktivitātes "Semināru cikls III" ietvaros tiek organizēts bezmaksas seminārs ZOOM tiešsaitē "Ilgtspējīgi risinājumi un enerģijas izmaksu samazināšanas iespējas mazajiem uzņēmējiem".

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Ievads Mežsaimniecībā"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt svarīgāko informāciju par pamatlietām kas jāzin meža īpašniekam bez iepriekšējas mežsaimnieciskas pieredzes veiksmīgai privātā meža īpašuma apsaimniekošanai.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/GitLpdrTDKhC3NDz7
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

PĀRCELTS NO 29.11.2021. UZ 06.12.2021. Informatīvais seminārs "Rudens leģendas - irbenes, kā izaudzēt un likt lietā sārtās ogas"

Šī gada 6. decembrī SIA LLKC Ludzas birojs organizē bezmaksas informatīvo semināru "Rudens leģendas - irbenes, kā izaudzēt un likt lietā sārtās ogas".

Seminārs noritēs tiešsaites platformā ZOOM, sākums plkst. 10.00. Lektors - Māris Narvils (SIA LLKC augkopības speciālists).

Semināra tēmas:
- Aktualitātes LLKC pakalpojumu sniegšanā.
- Irbeņu audzēšanas pamatnosacījumi. Piemērotāko šķirņu izvēle.
- Irbeņu kopšana, mēslošana, ziemošana.
- Irbeņu ārstnieciskās īpašības un to izmantošana.

Lapas

Subscribe to RSS - Ludzas novads