* Ozolnieku novads

Ozolniekos mācības par dzīvnieku pārvadāšanas noteikumiem

LLKC Ozolniekos tiks rīkotas vienas dienas apmācības dzīvnieku pārvadātājiem un savākšanas centru darbiniekiem par labturības prasībām pārvadāšanas laikā.

Mācību norises vieta: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), Rīgas iela 34, Ozolnieki.

Mācību norises laiks: 2017. gada 28. oktobrī (sestdiena) plkst. 10.00.

Galvenās mācību tēmas:

Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasību nodrošināšana saimniecībās

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Tālākizglītības nodaļa, Izglītojošais seminārs
Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasību nodrošināšana
saimniecībās

Rudīte Sanžarevska
Izglītības projektu vadītāja
Tālākizglītības nodaļa
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Tālr.: +371 63050235
Mob. tālr.: +371 26148820;
E-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv

Notiks kursi par pārtikas uzņēmumu paškontroles sistēmu

 Ozolniekos 19. un 20. oktobrī notiks kursi „Sistēmas (HACCP) izveides pamatprincipi pārtikas aprites uzņēmumos”. Mācību mērķis: pārtikas uzņēmumu un organizāciju speciālistiem sniegt zināšanas, kas ļauj veikt paškontroli, novērst jebkuru darbību vai procesu, kas nelabvēlīgi ietekmē pārtikas nekaitīgumu, un nodrošināt attiecīgās pārtikas aprites drošības procedūras vai kontroles pasākumus, to ieviešanu pārtikas saglabāšanā un pārbaudē.

 Īsi par to, kas ir HACCP:

Informatīvs seminārs Ozolniekos - Aktualitātes par "Dabas skaitīšanas" projektu un ES atbalstu mežiem Norises

Eiropas nozīmes biotopu inventarizācija Latvijā. Kā "dabas skaitīšana" skars zemes un meža īpašniekus. īpašnieku tiesības un
atbildība. Atbildes uz jautājumiem. ES atbalsts meža īpašniekiem. Jaunumi, grozījumi saistībā ar ES atbalsta projektu pieņemšanas 4.
kārtu. Svarīgākais par projektu pieteikumu sagatavošanu. Pieejamās apmācības un konsultācijas meža īpašniekiem LAP (2014.-2020.) ietvaros. Diskusija, atbildes uz jautājumiem.

Mācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanai

LLKC Ozolniekos tiek komplektētas mācību grupas apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (PIRKT, LIETOT, TIRGOT 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus).

 

Mācību norises vieta: Apmācības notiks LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks:

17.-19.10.2017.

Galvenās apmācību tēmas:

Mācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanai

LLKC Ozolniekos tiek komplektētas mācību grupas apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (PIRKT, LIETOT, TIRGOT 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus).

Mācību norises vieta: Apmācības notiks LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: 19.-21.09.2017.;

Galvenās apmācību tēmas:

Notiks kursi par meliorācijas sistēmu uzturēšanu

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs komplektē trīs dienu mācību grupu visiem interesentiem ar nepietiekamām zināšanām meliorācijas darbu organizēšanā un cilvēkiem, kuriem paredzēts darbs meliorācijas projektu īstenošanā zemnieku saimniecībās vai pagastu teritorijās.  Mācības plānotas š. g. 11., 12. oktobrī un trešā diena 17. oktobrī objektā.

Lapas

Subscribe to RSS - * Ozolnieku novads