* Ozolnieku novads

Kursi pārrauga darba tiesību iegūšanai Ozolniekos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 15., 16. un 24. novembrī organizē trīs dienu jaukta finansējuma (ES un dalībnieku finansējums) mācību grupu dzīvnieku pārraudzībā B metodes pārrauga (vienā ganāmpulkā) darba tiesību iegūšanai gaļas šķirņu ganāmpulkos.

Pirmā mācību diena notiks LLKC, Ozolniekos, Rīgas ielā 34. Nodarbību sākums 15. novembrī plkst. 9.30.

Dalībnieku mācību maksa 70,00 eiro (t. sk. PVN) no cilvēka, kas ietver arī eksāmena izmaksas. Lūdzam ieinteresētās personas zvanīt uz zemāk norādītajiem tālruņu numuriem precīzākas informācijas saņemšanai

Informatīvs seminārs Ozolnieku nov. Salgales pag. – Aktualitātes meža apsaimniekošanā

Apmācības meža īpašniekiem, medniekiem un nozarē nodarbinātajiem Lauku attīstības programmas (2014.–2020. g.) ietvaros. ES atbalsts meža īpašniekiem. Atskats uz otro kārtu. Gaidāmā nākamā kārta. Jaunaudžu kopšana (veidi un mērķi, agrotehniskā kopšana, sastāva kopšana, augošu koku atzarošana, instrumenti). Jaunaudžu aizsardzības līdzekļi. Tīraudžu un mistraudžu veidošanas principi. Darba drošība veicot mežsaimnieciskos darbus. Diskusija, atbildes uz jautājumiem.

Džoela Viljama seminārs par laukaugu audzēšanu

Notiks seminārs “Kā, gudri saimniekojot, var samazināt pesticīdu lietošanu laukaugu audzēšanā”, kuru vadīs lektors Džoels Viljams no Lielbritānijas.

Turpinot pagājušā gada nogalē uzsākto sadarbību ar lektoru Džoelu Viljamu, LLKC   6. oktobrī atkal organizē šādu semināru. Šoreiz lektors sniegs padomus, kā samazināt herbicīdu, fungicīdu un insekticīdu lietošanu konvencionālajā lauksaimniecībā.

Semināra mērķis:

Mācības par dzīvnieku pārvadāšanas noteikumiem Ozolniekos

LLKC, Ozolniekos, tiks rīkotas vienas dienas apmācības dzīvnieku pārvadātājiem un savākšanas centru darbiniekiem [1]par labturības prasībām pārvadāšanas laikā.

Mācību norises vieta: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC), Rīgas iela 34, Ozolnieki.

Mācību norises laiks: 2016. gada 30. augusts plkst. 10.00 līdz ~16.00.

Galvenās apmācību tēmas:

Informatīvs seminārs Ozolniekos - Jaunākais par ES atbalstu meža un aizaugušo zemju īpašniekiem

ES atbalsta pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” 2. kārta, dokumentācijas sagatavošana (meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāns, projekta iesniegums) Kas jādara „zem svītras” palikušajiem iepriekšējā pieteikšanas kārtā. Diskusija. Atbildes uz jautājumiem. Individuālās konsultācijas.

Lauku diena augkopībā demonstrējumu saimniecībās Ozolnieku novadā

VLT pasākuma “Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana laukkopībā un dārzkopībā” ietvaros tiek rīkota Lauku diena ar tēmu ''Kartupeļu kaitīgo organismu ierobežošana integrētā augu aizsardzībā'' šī gada 28. jūlijā Ozolnieku novada, Salgales pagasta saimniecībā ''Amoliņi''

Vairāk informācijas: Māris Narvils, tālr. 29609943

Ozolniekos izglītojošs seminārs zvejniecības uzņēmumiem, zvejas produktu ražotāju organizācijām un to biedriem

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīks šogad organizē izglītojošo semināru zvejniecības uzņēmumiem, zvejas produktu ražotāju organizācijām un to biedriem.

Seminārs notiks š.g. 17.maijā, Ozolniekos, e-pasta pielikumā pievienota semināra programma. Dalība seminārā bez maksas.

Seminārā iekļautas sekojošas tēmas:

Kursi Ozolniekos par pārtikas aprites pamatprincipiem uzņēmumos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē divu dienu kursus „Sistēmas (HACCP) izveides pamatprincipi pārtikas aprites uzņēmumos”.

HACCP ir pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēma drošas un nekaitīgas pārtikas apritei, kura iekļauj sevī katra pārtikas aprites posma uzraudzību un analīzi, nosaka posmus pārtikas apritē, kuri ir kritiski pārtikas drošībai un nekaitīgumam un ievieš efektīvas kontroles un uzraudzības procedūras šajos posmos.

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34.

Lapas

Subscribe to RSS - * Ozolnieku novads