* Ozolnieku novads

Seminārs ''Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību (KKS) nozīme un pieredze Eiropā un pasaulē'' Ozolniekos

Ņemot vērā jaunā Plānošanas perioda aktivitāšu uzsākšanu dažādos fondos, kā arī to, ka šo projektu īstenošanā lauku organizācijām, uzņēmējiem ir nepieciešami finanšu resursi, tajā skaitā priekšfinansējums, Valsts Lauku tīkls  organizē šai tēmai veltītu semināru.
Semināra ietvaros vēlamies popularizēt Kooperatīvās Krājaizdevu sabiedrības un informēt par pamatprincipiem to izveidē, rosināt diskusiju par finanšu līdzekļu piesaisti, lai lauku teritorijās būtu iespēja īstenot ES struktūrfondu projektus un citas aktivitātes.
 

Mācības par piena kvalitāti Ozolniekos

LLKC aicina apmeklēt trīs dienu apmācības „Kvalitatīva svaigpiena ieguve mazās un vidējās saimniecībās”. Paredzētas divas mācību grupas.

Apmācības tiek rīkotas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros. Projekta Nr. 14-00-L11114-000105.

Pirmajai mācību grupai teorētiskās apmācības notiks 25. un 26. martā, bet praktiskās nodarbības – 27. martā.

Apmācības par gaļas liellopu audzēšanu Ozolniekos

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” aicina apmeklēt trīs dienu apmācības projekta  Nr. 14-00-L11114-000109 „Gaļas liellopu turēšanas tehnoloģijas, šķirnes izvēle, ganāmpulka ģenētika (ekstensīvā un intensīvā ražošana)” ietvaros.

 Apmācības tiek rīkotas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros.

Kursi pārrauga tiesību iegūšanai govkopībā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs rīko kursus B metodes pārrauga darba tiesību iegūšanai piena šķirņu govkopībā.  

 Kursi notiks šā gada 25. martā un 8. aprīlī. Sākums plkst. 9.30.

 Lektori būs:

* LLU profesore Daina Kairiša. Tēma: „Piena šķirņu liellopu audzēšanas un ciltsdarba pamati”;

* Valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” nodaļas vadītāja Daina Lodiņa.  Tēma „Izmaiņas dzīvnieku, ganāmpulka, novietņu reģistrācijas un pārraudzības dokumentu aizpildīšanā”;

Kursi pārrauga darba tiesību iegūšanai piena šķirnes liellopu ganāmpulkos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs rīko kursus B metodes pārrauga darba tiesību iegūšanai piena šķirņu govkopībā.  

 Kursi notiks šā gada 25. martā un 8. aprīlī. Sākums plkst. 9.30.

 Lektori būs:

* LLU profesore Daina Kairiša. Tēma: „Piena šķirņu liellopu audzēšanas un ciltsdarba pamati”;

* Valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” nodaļas vadītāja Daina Lodiņa.  Tēma „Izmaiņas dzīvnieku, ganāmpulka, novietņu reģistrācijas un pārraudzības dokumentu aizpildīšanā”;

Kursi pārrauga tiesību iegūšanai govkopībā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs šāgada 18. un 25. martā rīko kursus B metodes pārrauga darba tiesību iegūšanai un kvalifikācijas paaugstināšanai gaļas šķirņu govkopībā.  

 Lektori būs:

* Zemnieku saimniecības „B-Krasti” saimniece Aija Ādama. Tēma: „Gaļas šķirņu liellopu audzēšanas un ganāmpulka atražošanas principi”;

* Valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” nodaļas vadītāja Daina Lodiņa.  Tēma „Izmaiņas dzīvnieku, ganāmpulka, novietņu reģistrācijas un pārraudzības dokumentu aizpildīšanā”;

Lapas

Subscribe to RSS - * Ozolnieku novads