* Ozolnieku novads

Seminārs par izmēģinājumiem augkopības saimniecībās

Aicinām piedalīties augkopības izmēģinājumu projekta noslēguma seminārā “Izmēģinājumu rezultāti augkopībā 2017. gadā”, kas notiks 6. decembrī plkst. 10. Ozolniekos, Rīgas ielā 34.

LLKC augkopības konsultanti sadarbībā ar zinātniekiem un lauksaimniekiem 2017. gadā ierīkoja praktiskus izmēģinājumus augkopībā: ziemas kviešu un rapša sējumos, ķiploku stādījumos integrētā saimniecībā un graudaugu sējumā un ābeļdārzā bioloģiskā saimniecībā.

Pielikumā semināra programma.

Seminārs par praktiskajos izmēģinājumos gūtajām atziņām augkopības saimniecībās.

 
Aicinām piedalīties augkopības izmēģinājumu projekta noslēguma seminārā “Izmēģinājumu rezultāti augkopībā 2017.gadā”  6.decembrī plkst.10.00 Ozolniekos, Rīgas ielā 34.
 
LLKC augkopības konsultanti sadarbībā ar zinātniekiem un lauksaimniekiem 2017. gadā ierīkoja praktiskus izmēģinājumus augkopībā:  ziemas kviešu un rapša sējumos, ķiploku stādījumos integrētā saimniecībā un graudaugu sējumā un ābeļdārzā bioloģiskā saimniecībā.

Informatīvs seminārs Ozolnieku novadā - Aktualitātes meža īpašniekiem. ES atbalsts.

Eiropas nozīmes biotopu inventarizācija Latvijā. Kā "Dabas skaitīšana" skars zemes un meža īpašniekus. Īpašnieku tiesības un
atbildība. ES atbalsts meža un zemju īpašniekiem. Jaunumi, grozījumi saistībā ar ES atbalsta projektu pieņemšanas 5. kārtu. Svarīgākais
par projektu pieteikumu sagatavošanu. Bezmaksas konsultāciju pasākuma aktivitātes meža īpašniekam un apmācības meža īpašniekiem,
medniekiem un mežsaimniecības nozarē nodarbinātajiem LAP (2014. – 2020.) ietvaros.

Apmācības govju mītņu plānošanā un tehnoloģijās Ozolniekos

Viena slima govs prasa tikpat daudz laika, cik 40 veselas, tāpēc veiksmīgi zemnieki nopietni investē govju veselībā un labturībā. Laba kūts ir 100% pielāgota govju vajadzībām, lai dzīvnieki būtu veseli un ražojoši. Kūts plānojums ir pievienotā vērtība, kas nodrošina efektīvu darbu un patīkamus darba apstākļus, lai darbu kūtī varētu darīt ar patiku.

Kursi kazkopības saimniecībās strādājošajiem Ozolniekos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 5. un 6. decembrī Valsts Lauku tīkla programmas ietvaros organizē divu dienu bezmaksas kursus  dzīvnieku pārraugiem un citiem kazkopības  saimniecībās strādājošajiem.  Kursos plānotas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.   

Mācību pirmajā dienā 5. decembrī Ozolniekos notiks teorētiskās un praktiskās nodarbības.

Kursi par meliorācijas sistēmām Ozolniekos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs komplektē nākamo mācību grupu trīs dienu kursiem „Meliorācijas sistēmas, to uzturēšanas un kopšanas pasākumi”. Kursi paredzēti visiem interesentiem ar nepietiekamām zināšanām meliorācijas darbu organizēšanā un tiem, kuriem paredzēts darbs meliorācijas projektu īstenošanā zemnieku saimniecībās vai pagastu teritorijās. Mācības plānotas š. g. 8., 9. un 10. novembrī.

Mācības par augšņu auglības uzlabošanu Ozolniekos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 19., 20. un 27. oktobrī Ozolniekos, Rīgas ielā 34 organizē trīs dienu mācības par slāpekli piesaistošu kultūraugu un papuvju izmantošanu augšņu auglības uzlabošanā.

Mācību norise:

Mācību pirmajā dienā, 19. oktobrī, būs iespējams uzzināt par aktualitātēm tauriņziežu (lauku pupu, zirņu, lucernas, āboliņu) agrotehniku un iekļaušanu augu maiņā, sējumu struktūras veidošanas principiem, papuvju iedalījumu un vietu augu maiņā.

Lapas

Subscribe to RSS - * Ozolnieku novads