* Ozolnieku novads

Kursi par dzīvnieku pārvadāšanas noteikumiem Ozolniekos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 11. janvārī  Ozolniekos, Rīgas iela 34 organizē kursus dzīvnieku pārvadātājiem un dzīvnieku savākšanas centru darbiniekiem.

Galvenie jautājumi: dzīvnieku fizioloģija, stresa jēdziens, labturības prasības un noteikumi pārvadāšanas laikā, EK Regula  Nr. 1/2005.

Lektore: Pārtikas un veterinārā dienesta Novietņu uzraudzības daļas eksperte Tatjana Pastare.

Sākums pulksten 12.00. Kursu nobeigumā dalībnieki iegūst kvalifikācijas sertifikātu dzīvnieku pārvadāšanai LR teritorijā un uz ES valstīm.

Demonstrējumu noslēguma seminārs “Demonstrējumu rezultāti lopkopībā 2015.gadā”

Esiet laipni aicināti piedalīties demonstrējumu noslēguma seminārā (Zālēdāju projekta) lopkopībā  “Demonstrējumu rezultāti lopkopībā 2015.gadā” š.g. 14.janvārī plkst.10.00  LLKC telpās Ozolniekos.
LLKC Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana” ietvaros.
Darba kārtība pielikumā.

Kursi par kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasībām Ozolniekos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē teorijas daļu divu dienu kursiem „Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības (cūkas, liellopi, aitas, kazas, zirgi)” kautuvēs strādājošajiem. Kursi notiks š. g. 9. novembrī Ozolniekos, Rīgas ielā 34. Sākums plkst. 10.00.

Lektors: PVD PUD vecākā eksperte Inga Skādule.

Seminārs ar Lektoru no Zviedrijas par bioloģisko saimniekošanu

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs 2015. gada 11. novembrī Priekuļos un 12. novembrī Ozolniekos organizē semināru “Kā saimniekot ienesīgi ierobežotos finansiālos apsktākļos un vienlaikus rūpēties par augsnes auglības uzlabošanu saimniecībā. Zviedrijas saimniecības “Ridgedale Permaculture” piemērs.”

 Semināru mērķis:

Kursi pārrauga darba tiesību iegūšanai piena šķirnes liellopu ganāmpulkos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs šī gada 6. un 17. novembrī plkst. 9.30 rīko kursus B metodes pārrauga darba tiesību iegūšanai piena šķirņu liellopu ganāmpulkos.  

Lektori būs:

* LLU profesore  Daina Kairiša. Tēma: „Piena šķirņu liellopu audzēšanas un ciltsdarba pamati”;

* Valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” nodaļas vadītāja Daina Lodiņa.  Tēma: „Izmaiņas dzīvnieku, ganāmpulka, novietņu reģistrācijas un pārraudzības dokumentu aizpildīšanā”;

Gaļas šķirnes liellopu ganāmpulku pārraudzība

SIA LLKC Tālākizglītības nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs 

Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās

Apakštēma: Gaļas šķirnes liellopu ganāmpulku pārraudzība

Mērķis: Klausītāji apgūstot mācību programmu, varēs pildīt dzīvnieku pārrauga pienākumus vienā ganāmpulkā un  uzlabos darbu organizāciju un efektivitāti lopkopības saimniecībā

Lapas

Subscribe to RSS - * Ozolnieku novads