Vecumnieku novads

Lauku attīstības programmas un pasākumi-Bioloģiskā lauksaimniecība

Tiešaites seminārs Zoom vidē par Bioloģiskās lauksaimiecības sertificēšanu notiks 18.03.2021.
Pieslēgšanās plkst 10:00.
Semināru vadīs Dace Griķe(Bauskas biroja vadītāja) un Kristaps Stallīts(Uzņēmēj darbības konsultants)
Seminārā piedalās:
Armands Petrovs (LAD Eiropas Savienības Tiešo maksājumu departamenta Agrovides un ražošanas maksājumu daļas vadītājs)
Aktivitātes "Bioloģiskā lauksaimniecība" nosacījumi. Atbildes uz jautājumiem.

04.03. | Seminārs par Bioloģiskās lauksaimniecības sertificēšanu

Tiešaites seminārs Zoom vidē par Bioloģiskās lauksaimiecības sertificēšanu notiks 04.03.2021.
Pieslēgšanās plkst 10:00.
Semināru vadīs Dace Griķe(Bauskas biroja vadītāja) un Kristaps Stallīts(Uzņēmēj darbības konsultants)
Seminārā piedalās:
Armands Petrovs (LAD Eiropas Savienības Tiešo maksājumu departamenta Agrovides un ražošanas maksājumu daļas vadītājs)
Aktivitātes "Bioloģiskā lauksaimniecība" nosacījumi. Atbildes uz jautājumiem.

Seminārs Mazais ērglis un lauksaimniecības zemes

Tiks rīkots seminars "Mazais ērglis un lauksaimniecības zemes" ZOOM platformā 03.12.2020.
Pieslēgšanās plkst 13:00.

13:00-13:15 Kristaps Stallīts(Lauku attīstības konsultants): Aktuālais lauksaimniekiem un zemju īpašniekiem

13:15-14:30 Agnis Bušs (Ornitologs ): Mazais ērglis, statuss, aizsardzība, sastopamība; Mazajam ērglim vajadzīgais - mežs un atklāta ainava; Dabai draudzīga saimniekošana, kas palīdz arī mazajam ērglim

14:30-14:45 Agnis Bušs (Ornitologs ),Kristaps Stallīts (Laukuattīstības konsultants) Noslēguma jautājumi, diskusija

Vecumnieku novads, Bārbeles pagasts, meža īpašums "Kārļi." | Informatīvais seminārs "MKPC aktualitātes, jaunaudžu kopšana praksē, mazgabarīta meža tehnika."

Praktisks seminārs meža īpašumā "Kārļi". Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads. Koptu un nekoptu jaunaudžu salīdzināšana. Krājas kopšanas cirtes analīze. Mazgabarīta meža tehnikas demonstrējums.

Bārbeles tautas nams | Informatīvais seminārs "Aktualitātes mežu īpašniekiem"

Apmeklētājiem būs iespēja uzzināt aktuālāko informāciju par MKPC darbību, jaunaudžu aizsardzību pret dzīvnieku bojājumiem, kā arī meža sertifikācijas prasībām meža apsaimniekošanā. Dabā būs iespējams aplūkot mazā ērgļa ligzdas, kā arī uzzināt informāciju par šī ērgļa aizsardzību.

Vecumnieku novads, Kurmenes pagasts "Pūpoli" | Plkst 13:30 Informatīvais seminārs "Par videi draudzīgu mežsaimniecību."

Apmeklētājiem būs iespēja uzzināt aktuālāko informāciju par jaunaudžu aizsardzība pret pārnadžu bojājumiem, meža inventarizāciju, meža īpašumu robežstigām un robežzīmēm. Dabā būs iespējams aplūkot Ar ES atbalstu atjaunotās un ieaudzētās platības, kā arī plantāciju mežā veiktas izlases cirtes.

Jumīša svētki Vecumniekos

Jumīša svētki Vecumniekos
Jumīša svētki notiks Vecumnieku novadā, Vecumniekos,
(Bauskas ielā 16),10. oktobrī plkst 10:00.
Notiks ikgadējais ražas gadatirgus, uz kuru ir aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji.
Jumīša svētkos arī piedalīsies amatiermākslas kolektīvi, kuri nodrošinās jautru svētku noskaņu.

Lapas

Subscribe to RSS - Vecumnieku novads