Zivsaimniecība

Apmācibas par zivju audzēšanu recirkulācijas akvakultūras sistēmās

Aicinām pieteikties akvakultūras saimniecības uz Institūta “BIOR” Akvakultūras pētniecības un inovāciju infrastruktūras centra rīkotajām teorētiskajām apmācībām par zivju audzēšanu recirkulācijas akvakultūras sistēmās ar Somijas ekspertu piedalīšanos

EJZAF projekta Nr. 23-00-U2021402-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības, izglītības un inovāciju centra zināšanu pārnese akvakultūrā ” ietvaros no 2024. gada 23. janvāra līdz 25. janvārim tiek organizētas trīs dienu teorētiskās apmācības.

Informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” decembra numurā nosaucam visus gada balvas “Lielais loms 2023” laureātus un plašāk stāstām par vienu no viņiem – biedrību “Mazjūras zvejnieki”, ko vada Andris Cīrulis.

Pēc biedrības “Mazjūras zvejnieki” rosinājuma grozīti vairāki punkti noteikumos Nr. 296 par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos.

Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” (ZBA) darbojas gan lauku, gan piekrastes teritorijā (pirmais pagasts no jūras) un arī  nākamā perioda stratēģiju īstenos, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF)

Pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja jau piekto reizi norisinājās par neatņemamu novembra tradīciju kļuvušie “Nēģu svētki”, aicinot 12. novembrī viesus baudīt šo unikālo delikatesi, kas iegūta tepat Dienvidkurzemē – Sakas upē. 

Līdzdalība likumu un noteikumu izmaiņu radīšanā, skaidrojošs darbs par nozares aktualitātēm, tikšanās ar dažāda ranga amatpersonām, pastāvīga savstarpēja komunikācija un domu apmaiņa un – Latvijā pirmā atzītā piekrastes ražotājorganizācija.

Šī gada maijā jaunā redakcijā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, kas nosaka no 2024. gada 1.

Sveiciens visiem zivju audzētājiem, 2023. gada sezonu noslēdzot. Šoreiz stāstīšu par Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra interešu grupas izveidi vairākās akvakultūras saimniecībās.

Gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms” ir nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā. Balvas mērķis ir veicināt zivsaimniecības nozares attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā.

Ar Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda un Zemkopības ministrijas atbalstu Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls izdod “Latvijas Zivsaimniecības gadagrāmatu”.

Lapas

Subscribe to RSS - Zivsaimniecība