Reģionālais seminārs Rēzeknes novadā par atbalsta maksājumiem 2023.gadā

Datums: 
9. Marts, 2023
Reģions: 
Vieta: 
Bērzgales pagasta kultūras nams

Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru”, Lauku atbalsta dienestu, Valsts augu aizsardzības dienestu aicina uz reģionālo semināru Rēzeknes novadā par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna ietvaros.

@ Datums un laiks: 2023. gada 9. marts plkst. 12:00. Reģistrēšanās sākot no plkst. 11:30. Seminārs plānots līdz plkst. 16:00.

@ Semināra norises vieta: Bērzgales pagasta kultūras nams, Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads

@ Semināra pamattēmas:
* Tiešo maksājumu vispārīgie nosacījumi. Ilgtspēju sekmējošs ienākumu pamatatbalsts (ISIP), pārdalošais maksājums, saistītais ienākumu atbalsts. Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi (LLVS) (Zemkopības ministrijas speciālisti).
* Par pieteikšanās kārtību EPS, izmaiņas atbalsta samazinājuma aprēķinā (Lauku atbalsta dienesta speciālisti).
* Agrovide. Ekoshēmas, t.sk. mēslošanas plāns, tā sagatavošana LIZ pārvaldības sistēmā (Zemkopības ministrijas un Valsts augu aizsardzības dienesta speciālisti).
* Atbalsta samazinājuma piemērs (Lauku atbalsta dienesta speciālisti).
* VAAD Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārvaldības sistēma un darbības tajā (Valsts augu aizsardzības dienesta speciālisti).

@ Kontakti uzziņai: Inta Nagle (tālr. 20224413; e-pasts: inta.nagle@llkc.lv), Sanita Geduševa (tālr. 26524227, e-pasts: sanita.geduseva@llkc.lv).

Kontaktinformācija: 
Sanita Geduševa, tālr.nr.26524227, sanita.geduseva@llkc.lv
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: