EK ziņojums par negodīgu tirdzniecības praksi

EK 23. aprīlī publicēja ziņojumu par Direktīvas par negodīgu tirdzniecības praksi (NTP) īstenošanu pārtikas piegādes ķēdē. Pagājušajā gadā uzsāktas aptuveni 1500 izmeklēšanas, no kurām aptuveni 17% tika konstatēti pārkāpumi, par ko uzlikts naudas sods.

Lai stiprinātu lauksaimnieku stāvokli pārtikas piegādes ķēdē, EK uzņēmās ik gadu ziņot par sekmēm NTP direktīvas izpildē. Direktīva pieņemta 2019. gadā, un tā aizliedz 16 prakses, kam var būt kaitīga ietekme uz vājākajiem ķēdes dalībniekiem, jo ​​īpaši lauksaimniekiem un mazākiem piegādātājiem.

Lielākā daļa dalībvalstu ir noteikušas stingrāku aizsardzības līmeni, tādējādi izmantojot iespēju pieņemt vai saglabāt valsts noteikumus, kas pārsniedz ar direktīvu aizliegto praksi. Visās ES valstīs ir noteiktas izpildiestādes direktīvas prasību īstenošanai.

Visbiežāk konstatētā negodīgā tirdzniecības prakse bija maksājumu kavējumi lauksaimniecības un pārtikas precēm, kas ātri realizējamas vai ātri bojājas (50 un 13%). Konstatēti arī ar konkrētu darījumu nesaistīti maksājumi (7%), piegādātājam pieprasīti maksājumi par mārketinga darbībām (7%), kā arī maksājumi par krājumu glabāšanu, demonstrēšanu un izvietošanu plauktos (7%).

Ziņojumā ir izceltas arī jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi. Jaunākā aptauja par negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē  liecina, ka informētība par ES noteikumiem šajā svarīgajā jautājumā joprojām ir pārāk zema (38% respondentu). Liela daļa aptaujāto (57%) arī nezināja par valsts izpildiestādēm.

Uz jautājumu, kāpēc viņi neziņo par piedzīvotu negodīgu tirdzniecības praksi, respondenti galvenokārt norādīja, ka baidās no kāda veida produktu iepircēja atriebības (30%), kam sekoja, ka to uzskata par ierastu praksi nozarē (23%), kā arī norāda, ka izpildiestāde nespētu uz sūdzību reaģēt (17%).

Pēc AG-Press materiāliem informāciju sagatavoja Iveta Tomsone, LLKC Apgāda vadītāja

COPA/COGECA kategorija: 

Pievienot komentāru

Plain text

  • HTML tagi nav atļauti.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.