Aktualitātes

Patlaban ar dzīvnieku slimības izraisītāju – baktēriju ātru un efektīvu identificēšanas problēmu – saskaras gan piena lopkopji, gan veterinārārsti.

Ik gadu planētas iedzīvotāji izlieto ap triljonu plastmasas maisiņu. Šobrīd piesārņojums ar plastmasas izstrādājumiem ir viens no lielākajiem cilvēku radītajiem draudiem mūsu planētai.

Latvijā un pasaulē 21. gadsimts ir atnesis būtiskus izaicinājumus, kas cieši saistīti ar klimata un vides pārmaiņām, ietekmējot gan mūsu, gan arī nākamo paaudžu dzīves kvalitāti.

Lai atvieglotu dzīvnieku turētāju darbu un samazinātu dzīvnieku savainošanās riskus, Latvijā, kā arī daudzviet Eiropā un pasaulē, piena un gaļas liellopiem gan pirmajās dzīves dienās, gan jau pieaugušiem dzīvniekiem tiek noņemti ragi.

Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšanā nepārtraukti tiek meklētas iespējas, kā izmantot efektīvas, dabiskas izcelsmes bioloģiski aktīvas barības piedevas, maksimāli ievērojot veselīgas spurekļa vides nosacījumus  savienojumā ar vidi saudzējošu un ekonomiski izdevīgu ražošanas procesu.

Latvijā aitu un kazu ganāmpulki saskaras ar parazitāro invāziju un tās izplatība atsevišķos ganāmpulkos sasniedz pat no 70 līdz 80%.

Ekonomiski efektīva lopkopība ir izšķirīga, lai saimniecība spētu nodrošināt darbības nepārtrauktību un peļņas ieguvi. Viens no būtiskākajiem faktoriem šādā saimniekošanā ir ciltsdarbs, kas ļauj veikt produktīvu, veselīgu dzīvnieku atlasi, kuriem ir arī laba barības izmantošanas spēja.

Pieprasījums pēc mājputnu gaļas un olām pieaug, pateicoties to kvalitātei, uzturvērtībai un pieņemamai cenai. Līdz ar to pieaug arī pieprasījums pēc mājputnu barības.

Lai risinātu roku darbu mazināšanu krūmcidoniju stādījumu ierīkošanā un audzēšanā, kā arī meklētu jaunus risinājumus pārstrādes produktu sortimenta paplašināšanai, tiek īstenots projekts "Inovatīvu, konkurētspējīgu krūmcidoniju audzēšanas tehnoloģiju ieviešana un augļu pārstrādes produktu sortime

LLU turpinās projekta “Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām – digestāta un šķeldas koģenerācijas atliekām – koksnes pelniem” īstenošana.

Lapas