Izstrādā inovatīvus risinājumus atragošanas alternatīvām liellopu ganāmpulkos

Lai atvieglotu dzīvnieku turētāju darbu un samazinātu dzīvnieku savainošanās riskus, Latvijā, kā arī daudzviet Eiropā un pasaulē, piena un gaļas liellopiem gan pirmajās dzīves dienās, gan jau pieaugušiem dzīvniekiem tiek noņemti ragi. Tomēr, ja saimniecība ir nolēmusi darboties bioloģiskās lauksaimniecības jomā, kuras mērķis ir augstas kvalitātes produktu ražošana, samazinot kaitīgo ietekmi uz vidi, kā arī dzīvnieku labturības uzlabošanu, tad jāņem vērā, ka dzīvnieku atragošana var būt tikai galējais risinājums dzīvnieku labturības nodrošināšanai.

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte – LLU) Lauksaimniecības fakultātes pētnieki ar sadarbības partneriem no z/s "Deņevo", z/s "Ievas", z/s "Ķēniņkalni", Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra (LLKC) un biedrības "Zilā govs" aizsākuši pētījumu, lai izstrādātu inovatīvi tehnoloģiskus risinājumus atragošanas alternatīvām liellopu ganāmpulkos.

Pētījuma laikā LBTU pētnieku vadībā tiks analizēta dzīvnieku labturība dažāda lieluma piena un gaļas liellopu saimniecībās, kā arī, analizējot literatūrā pieejamo informāciju, tiks izstrādāta tehnoloģija ragu uzmavu izgatavošanai un pielietošanai liellopu ganāmpulkos. Turklāt noslēgumā tiks sagatavota atbilstoša muzikālo skaņdarbu diska izveide nomierinošas mūzikas atskaņošanai liellopu novietnēs.

Lauksaimniecības fakultātes vadošā pētniece Elita Aplociņa skaidro: "Ņemot vērā gaismas spektra un intensitātes ietekmes pētījumus uz cilvēkiem un dzīvniekiem, tiks izstrādāts risinājums apgaismojuma uzlabošanai novietnēs, kas nodrošinās dzīvnieku un cilvēku agresijas mazināšanos un lopkopības produktivitātes kāpinājumu. Tāpat tiks domāts par iespējamām dzīvnieku agresijas izpausmēm, tādējādi dzīvnieku novietnēs tiks izvietotas iekārtas pašmasāžai, kas ievērojami uzlabos dzīvnieku labsajūtu un mazinās agresijas izpausmes."

Turklāt pēc konstatēto risku izvērtēšanas trīs dažāda lieluma saimniecībās tiks ierīkoti pētījumi dažādo inovatīvo risinājumu atragošanas alternatīvai – ragu galu noņemšana, uzmavu likšana ragiem, dzīvnieku agresijas mazināšana ar mūzikas terapiju un gaismas intensitātes un spektra izmainīšanu, pašmasāžas ierīkošana.

Pētījumu paredzēts īstenot trīs gadu laikā, turklāt katru gadu no projektā iesaistītajām saimniecībām tiks mainīti vai uzlaboti tehnoloģiskie risinājumi. "Izmantojot projekta ietvaros iegūtos rezultātus, būs iespējams uzlabot dzīvnieku audzēšanas un turēšanas ekonomiskos rādītājus ne tikai liellopu audzēšanas saimniecībās, bet arī kazu un aitu saimniecībās. Rezultāti tiks publicēti, prezentēti semināros un lauka dienās, kā arī ar iegūto informāciju varēs iepazīties ikviens interesents," papildina pētniece E. Aplociņa.

Projekta laikā iegūtie rezultāti būs noderīgi gan vairāk nekā 2000 bioloģisko liellopu audzētājiem, gan arī konvencionālajiem piena un gaļas lopkopības uzņēmumiem, kas vēlas samazināt dzīvnieku stresu un ciešanas atragošanas laikā.

Kontaktinformācija par pētījumu: elita.aplocina@lbtu.lv un ilze.vike@lbtu.lv.

Projekts: Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020. gadam pasākums 16. "Sadarbība" 16.1 apakšpasākuma: "Atbalsts EIP lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai" (Nr. 22-00-A01612-000002). Projekta uzsākts 2022. gada 1. augustā un tiks realizēts līdz 2025. 30. jūnijam, tā kopējais finansējums ir 393 000,00 eiro. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Raksta fotogrāfija no www.pexels.com

Sagatavoja: projekta EIP darba grupa

Uzziņa: Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir EIP (Eiropas inovāciju partnerību) tīkla pārstāvis Latvijā, kura viens no uzdevumiem ir informēt par inovācijām un ar tām saistītiem projektiem Latvijā un Eiropā.

Pievienot komentāru