Kooperācija

Kooperācija nodrošina stabilitāti saimniecību veiksmīgai darbībai – par to bija pārliecināti 84%  konferences “Apzināta virzība ilgtspējīgai kooperācijai” klausītāju.

Aizvien aktuālākam kļūstot jautājumam par kooperāciju dažādās lauksaimniecības nozarēs, aicinām 16.

 Lai spētu pašmāju uzņēmējiem pal

Ikviens, kurš nepaguva tiešsaistē noskatīties  konferenci “Koperācija  - ilgtermiņa saimniekošanai!”, nu to var izdarīt ierakstā, kas pieejams mājaslapā www.laukutikls.lv

Kas palīdz augt un attīstīties mazām un vidējām saimniecībām? Mazām un vidējām saimniecībām reģionos vislabākos rezultātus iespējams sasniegt, kļūstot par kāda lauksaimniecības kooperatīva biedru.

Iepriekš raksturojām padomi, kas pieņem vadītāja priekšlikumus bez ierunām un diskusijām – “gumijas zīmoga padomi”. Šodien apskatīsim otru galējību – padome, kas iejaucas.

Lapas