Mājražošana

Aiga Valtere pēc izglītības ir ekonomists ar augstāko izglītību, bet jau studiju gados sapratusi, ka viņas vieta ir laukos, un maizes cepšana ir tā niša, kurā patīk darboties. Receptūra ir mantojums no vecmāmiņām.

Martā biedrība „Tērvetes mājražotāji un amatnieki” startēja Tērvetes novada domes izsludinātajā projektu konkursā Savas identitātes veidošana” novada biedrībām.

Valmieras puses 37 mājražotāji un amatnieki 12. augusta rītā devās ceļā, lai divas dienas gūtu pieredzi par to, kā strādā, mācās, sadarbojas un atpūšas  uzņēmēji Kurzemes pusē.

Konkursa „Laukiem būt!” pagājušā gada finālā dalītu pirmo, otro vietu vienā no piecām kategorijām, kā arī pirmo akciju sabiedrības „Latfood” speciālbalvu ieguva Daina Elksne no Jaunpiebalgas novada Zosēnu pagasta ar ideju „Veselīgu produktu ražotnes izveide”, gatavojot veselīgus našķus pēc svaigē

Inga Dobuma no Saldus novada Ezeres pagasta ir sava pagasta entuziaste, darbojas biedrībās, lai attīstītu un rastu jaunas iespējas pierobežā dzīvojošajiem.

Jau trešo gadu Krāslavas novada Indras pagasta zemnieku saimniecības ,,Bagātības” īpašniece Olga Birke lielāko saimniecībā iegūto piena daļu, apmēram deviņas, desmit tonnas gadā, pārstrādā pati.

Lapas