Priekuļos cep rudzu maizi

Zemnieku saimniecība „Ķingas” Priekuļu pagastā Priekuļu novadā ir neliela sertificēta bioloģiskā saimniecība. Tā atrodas pašā Cēsu pievārtē un apsaimnieko ap 20 ha lauksaimniecības zemes. 

 Te saimnieko Zaķu ģimene, lielākoties audzē dārzeņus un kartupeļus, un tos realizē tuvējiem patērētājiem. Pašu priekam pļavā ganās daži zirgi. Zaķi  nedaudz arī  nodarbojas ar lauku tūrismu. Tiek izīrētas telpas – pirts saviesīgiem pasākumiem. Saimniecei Kaivai izdodas pēc senču receptēm gatavotas  lauku rudzu maizes cepšana, tā ir ļoti pieprasīta vietējo gardēžu vidū. Maizes cepšana  ilgu laiku bijusi simtprocentīgi smags roku darbs.

 Kaiva Zaķe nolēma piedalīties biedrības „Cēsu rajona partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  4.ass  pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 3.2. daļā „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tajā skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai”. Projekta mērķis bija mazās maizes ceptuvītes konkurētspējas veicināšana, rekonstruējot dzīvojamā mājā telpu maizes ceptuvei un izbūvējot krāsni, kā arī iegādājoties mīklas mīcītāju. Rezultātā ir atjaunota istaba maizes ceptuvei, tur izbūvēta maizes krāsns un iegādāta iekārta  mīklas mīcīšanai. Šobrīd saimniece ir palielinājusi rupjmaizes cepšanas apjomu,  divas reizes nedēļā te cep maizi,  un saimniece pati sākusi piedalīties arī mājražotāju tirdziņos Rīgā pie lielajiem tirdzniecības centriem. Īstenotā projekta kopējās izmaksas ir 6815 lati (9697 eiro), tajā skaitā ES finansējums  2793 lati (3974 eiro). Projekta nosaukums „Z/s „Ķingas” maizes ceptuves konkurētspējas veicināšana”. Pašu  finansējums ir 4022 lati (5723 eiro)  Projekta  realizācijas laiks no 2012. gada 1. decembra līdz 2013. gada 1. maijam.

Rezultātā radīti labāki apstākļi produkta ražošanai un labāk tiek apmierināts pircēju pieprasījums pēc kvalitatīva vietējā produkta.

Vairāk informācijas par Cēsu pusē īstenotajiem LEADER projektiem var iegūt, apmeklējot mājaslapu http://www.partneriba.lv. Cēsu rajona lauku partnerība ir nevalstiska sadarbības organizācija, kas vieno dažādu sabiedrības interešu pārstāvjus, un kas ar savu rīcību, zināšanām un organizatoriskajām spējām rosina sabiedrībā iniciatīvu un atbildību par savas dzīves, darba vides attīstību un pilnveidošanu. Darbības teritorija –  Cēsu, Amatas, Priekuļu, Līgatnes, Raunas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas novadi un Raiskuma pagasts.

 Dace Kalniņa,

LLKC Cēsu nodaļas Priekuļu novada lauku attīstības konsultante

Pievienot komentāru