Jaunumi

Kas ir sadarbība? Kas ir veiksmīgas kooperācijas pamatā? Kādu labumu no koooperācijas var gūt tās dalībnieki un arī sabiedrība?

Engurē “KuKul” republikā tās īpašniece Sintija Berkolde kopā ar vīru un savu komandu saimnieko jau pusotru gadu. Pandēmijas laikā durvis vērusi ceptuve “KuKul”.

“Pērle rada” ir zīmols daudznozaru uzņēmumam Engurē, bijušajā Mācītājmuižā. To pirms dažiem gadiem iegādājās aktīvi, radoši cilvēki – Daina un Ainārs Dubras,ar domu restaurēt ēku un izveidot Radošo pagalmu.

Šī gada jūnija nogalē 20 dalībnieku grupas sastāvā devāmies pieredzes apmaiņas braucienā uz Čehiju. Mūsu brauciena tēma bija “Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošanas, ražošanas un realizācijas procesa tendences Eiropā (Čehija)”.
 

Īsi pirms LLKC “Laukiem būt!” jubilejas pasākuma Ozolniekos  tikos ar Jēkabpils konsultāciju biroja 2021.

Pēc teorētiskajām nodarbībām LLKC Valmieras biroja organizētajās mācībās “Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi” mācību prakses ietvaros Lietuvā apmeklējām vairākas saimniecības – gan tādas, kas nodarbojas ar tradicionālo lauksaimniecību, gan bioloģiskās saimniecības, gan arī tādas, kuras p

 

Vairāk nekā 500 biznesa ideju un 120 jaunu lauku uzņēmēju – tāda ir bilance Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) jau desmito gadu rīkotajā uzņēmējdarbības konkursā lauku jauniešiem “Laukiem būt!”.

Sandra Eimane kādā no JZK organizētajiem pasākumiem

Jauniešu organizācija “Latvijas Jauno zemnieku klubs” (JZK) izveidota pirms 31 gada. Tajā apvienojušies jaunieši no visas Latvijas.

Inta un Dzintars Rozīši ir rīdzinieki, bet paralēli Balvu novada Kubulu pagastā attīsta jaunus pakalpojumus atpūtas, izklaides un ēdināšanas sfērā. Viņu izveidotais uzņēmums SIA “DO 4 FUN” savu darbību uzsāka 2021. gadā.

Saimniecībā “Gretes” mūs uzņem saimnieks Vents Aperāns. Viņš  cienā ar gardām, sulīgām, sārtām zemenēm un aizrauj interesantā, izzinošā stāstījumā par saimniecību un paveikto pirmajos tās darbības gados, kā arī padalās ar nākotnes plāniem.

Lapas