Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā 43.02 „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”

Datums: 
1. Novembris, 2021 līdz 30. Novembris, 2021
Reģions: 

Rīcībā plānotās darbības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG darbības teritorijā strādājošos un jaunos zivsaimniecības uzņēmumus, sniedzot atbalstu esošās saimnieciskās darbības dažādošanai un uzlabošanai – tai skaitā ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, tūrisma attīstībai (tai skaitā izdevumus par laivu ar stacionāru dzinēju iegāde, ja tās maksimālais garums ir mazāks par 12 metriem un tā ir paredzēta tūrisma pakalpojuma sniegšanai un netiks izmantota zvejas darbībām);
Īpaši atbalstīta uzņēmējdarbības dažādošana zvejniecības nozares sezonalitātes ietekmes mazināšanai. Jaunu inovatīvu pakalpojumu un produktu radīšana. Projekti, kas veicinātu jūras ekonomikas nozares attīstību piekrastē.

Kontaktinformācija: 
Dzintra Eizenberga, tālrunis 29427095, dzintra@jurkante.lv
Pielikums: 
Reģions filtram: