Mobilā zivju virtuve dodas ēdināt pasākumu dalībniekus

 Armands Belasiks un viņa mobilā virtuve darbībā
GalerijaPrint

Kad kārtējo reizi tikos ar Salacgrīvas aktīvākajiem zivsaimniekiem un vaicāju par jauniem notikumiem šajā pusē, atbildē uzzināju, ka salacgrīvietis Armands Belasiks, kurš jau zināms “Zivju Lapas” lasītājiem ar saviem inovatīvajiem projektiem, arī šogad ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalstu īstenojis  projektu par pārvietojamas zivju virtuves izveidošanu.

Par projektu

Armanda uzņēmumam attīstoties un uzsākot kūpināto un cepto zivju tirdzniecību Vietējās rīcības grupas (VRG) un citu Latvijas reģionu dažādos pasākumos, viņš saskārās ar grūtībām iekārtu – grilu, ledusskapju, galdu un zupas katlu – pārvietošanā un uzstādīšanā. Rezultātā radās ideja par mobilās zivju pārstrādes virtuves iegādi un aprīkošanu, kas atvieglotu darbu un būtu arī inovatīvs projekts, jo šāda tipa mobilās pārstrādes virtuves VRG darbības reģionā nebija. Pagājušajā gadā  projekta pieteikums tika iesniegts EJZF atbalstam rīcībā “Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, uzņēmējdarbības dažādošana un sezonalitātes mazināšana” ar nosaukumu “Mobilās zivju pārstrādes virtuves iegāde un aprīkošana”. Projektā tika plānots pielāgot piekabi, lai ar tās palīdzību būtu iespējams pārvietot iekārtas un tajā kūpināt, grilēt, cept zivis, vārīt zivju zupu, kā arī piedāvāt šo produkciju patērētājiem, ievērojot noteiktās PVD normas. Mobilo virtuvi tika plānots aprīkot ar ledusskapi svaigajai produkcijai un nojumi, kas pasargās no nokrišņiem. Rezultātā saimnieciskās darbības uzlabošanas nolūkos tika plānots palielināt produkcijas apjomu, kā arī radīt jaunu darba vietu ar pienācīgiem darba apstākļiem.

Tapšanas process un rezultāts

Armands stāsta: “Kā jau vienmēr, ceļš bija grūts un pilns ar dažādiem zemūdens akmeņiem, šī gada sākumā nomainīju pat savu pašnodarbinātā statusu uz SIA “Zivju tirgus”, lai atvieglinātu un nesadārdzinātu projektu. Tomēr sasniegts finišs. Piekabe ir vērienīgi aprīkota (liela kūpinātava, darba galds ar gāzes plīti un izlietni, grils, plīts zupas katlam, trīs plītis cepšanai, divi ledusskapji). Visas iekārtas ir neatkarīgas, bet pastāv iespēja tās darbināt vienlaikus, tikai vajadzēs pielāgoties, lai panāktu efektīvāku darbu. Šo to vajadzēs pielabot un papildināt, bet to atstāšu uz ziemu, kad  būs brīvāks laiks. Tagad dodamies uz pasākumiem, lai varētu pielāgoties jaunajai iekārtai un saprast tās priekšrocības. Pirmajā braucienā uz Tērveti (14. augustā) mums bija  trīs cilvēku komanda, kura varēja pilnībā nodrošināt  pasākuma dalībnieku skaitu. To mēs uztvērām kā izmēģinājuma braucienu pirms šī gada lielākā pasākuma – “Nēģu svētkiem Carnikavā” (21. augustā), kur jau darbojās piecu cilvēku komanda un prasījās vēl viens darbinieks, lai pilnībā noslogotu un izmantotu jaunā projekta resursus.

Ieguvums

Armands secina: “Pirms mobilās zivju pārstrādes virtuves izveides katru reizi, ierodoties pasākumā, kā arī braucot no pasākuma mājās, viss aprīkojums (katli, grili, plītis utt.) bija  jāielādē un jāizceļ ārā no transporta. Vidēji krāmēšana aizņēma divas stundas četriem darbiniekiem, tātad kopā astoņu stundu darbs un muguras sāpes. Ar jaunizveidoto virtuvi piebraucu, atveru sānus, metu uguni plītīs un “Heijā!”,  viss notiek. Protams, šāda piekabe ir vairāk paredzēta pasākumiem ar piedalīšanos kā ēdinātājam, bet ir iespēja doties uz tirgiem un tur tirgot tikko kūpinātu vai ceptu zivi. Šādā izpildījumā zivis tirgū neviens nepiedāvā, jo ir sarežģīti, bet man ir iespējas. Pirmie izmēģinājumi  jau veikti Skultes tirgū. Par kopējo ieguvumu pāragri spriest, vēl ir cerība uz pasākumiem, jo gads nav noslēdzies.“

Grūtības un pozitīvākās lietas uzņēmuma darbībā šogad

Armands atzīst: “To jau visi zina un redz: Covid ierobežojumi, valsts nodokļu sistēmas nesaprotamā politika, kas draud ar soda sankcijām un pārrēķiniem ar atpakaļ ejošiem datumiem, degvielas un elektroenerģijas cenas utt. Bet, neskatoties uz visu šo, vēl ir nedaudz entuziasma un enerģijas turēties tam pretī, sevišķi spēku piedod fakts, ka savu iecerēto un ilgi loloto sapni ir izdevies realizēt dzīvē! Tas dod jaunas cerības un spēku – arī projekts “Esošās kūpinātavas ražošanas telpas paplašināšana (būvniecība) ar aprīkojumu” ir apstiprināts, līdz gada beigām jāiesniedz LAD visi nepieciešamie būvniecības dokumenti un papildināta būvatļauja, iepirkuma dokumenti un projekta īstenošanas uzsākšanas dokumenti. Tā kā darbu vēl ir daudz.”

Jānis Kravalis,
LLKC Zivsaimniecības nodaļas projektu vadītājs 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru