* Jēkabpils

Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.Integrētās augu audzēšanas ieviešanas aktualitātes, mēslošanas līdzekļu lietošanas prasības, graudaugu, rapša un lauka pupu slimības un kaitēkļi, to ierobežošana.

9. februārī Jēkabpils LKB notiks informatīvs seminārs par integrētās augu audzēšanas ieviešanas aktualitātēm, mēslošanas līdzekļu lietošanas prasībām, graudaugu, rapša, lauka pupu slimību un kaitēkļu ierobežošanas nosacījumiem.

Jauno uzņēmēju diena Jēkabpilī

Laukiem ir vajadzīgi jaunieši, kuri vēlas uzsākt sava biznesa attīstību. Tas nozīmē izvēlēties ne vieglāko ceļu. Tomēr entuziastus, kas sevi nākotnē redz dzīvojam un strādājam savā lauku pagastā, jauniešu vidū var atrast. Par to varēja pārliecināties Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētajā pasākumā “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”.

Informatīvs seminārs - Aktualitātes mežu sertifikācijas jomā, ES atbalsts mežu īpašniekiem

Ievads. Meža sertifikācija. Diskusijas. Aktualitātes par ES finansējuma piesaistes iespējām meža īpašniekiem:
* meža ieaudzēšana;
*meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana
*Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai:
- jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu;
- neproduktīvu mežaudžu nomaiņa, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu;
- valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa vai blīgznu mežaudzēs.
Diskusijas, jautājumi, konsultācijas.

Lapas

Subscribe to RSS - * Jēkabpils