* Jēkabpils

“Sava un uzņēmuma tēla veidošana digitālajā vidē”

SIA LLKC Jēkabpils KB
aicina uz izglītojošu bezmaksas semināru
“Sava un uzņēmuma tēla veidošana digitālajā vidē”
mājražošanas, amatniecības, tūrisma u.c. jomās darbojošos uzņēmējus, pašnodarbinātas personas, tos, kas vēlas uzsākt savu biznesu un uzlabot savu un uzņēmuma tēlu.

Norises laiks un vieta: 29. novembrī plkst.10:00- 14:30 tiešsaistē ZOOM platformā

Plašāk: http://www.laukutikls.lv/seminari/sava-un-uznemuma-tela-veidosana-digita...

Aktuālā informācija lauksaimniekiem.

Jēkabpils KB 16. novembrī aicina uz informatīvu semināru tiešsaistē ZOOM platformā.

Tēmas: Lauku atbalsta dienesta aktualitātes.
Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības.
LLKC Jēkabpils KB sniegtie pakalpojumi un aktualitātes.

Dalība seminārā bez maksas.

Dalībniekiem iepriekš jāpiesakās: https://forms.gle/VUVBDKhwxNjkmJrr9
vai e-pastā anita.putka@llkc.lv, norādot kontaktus saziņai.

Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem 2022.gadā

23. novembrī LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru “Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem 2022.gadā”, kurā varēsiet uzzināt par Finanšu institūcijas "ALTUM" atbalsta programmām un par svarīgāko grāmatvedībā un nodokļos saimnieciskās darbības veicējiem 2022.gadā.
Seminārs notiks tiešsaistes platformā ZOOM
Pieteikšanās: https://forms.gle/f7vVdW5wkATkh9P6A
vai pa tālruni: 26511269 vai e-pastā: anita.putka@llkc.lv

Aktualitātes zālāju biotopu apsaimniekošanā.

9. novembrī plkst 10:00-12:00 LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru
“Aktualitātes zālāju biotopu apsaimniekošanā”, kurā varēsiet uzzināt, ko darīt, ja īpašumā konstatēts biotops, par zālāju biotopu apsaimniekošanu (prasības, apsaimniekošanas metodes, ieteikumi)
kā arī informāciju par pasākumiem lauksaimniecības un lauku vides attīstībai no 2023. gada.

Seminārs notiks tiešsaistes platformā ZOOM

Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (jaukta tipa saimniecība)

LLKC Jēkabpils KB aicina uz mācībām “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (jaukta tipa saimniecība)”
no 25.08. 2022. līdz 13.09.2022.
Dalība pasākumā bez maksas.
Pieteikšanās: https://forms.gle/CQdrgUAfKkU3ktrr7

Papildus informācija pa tālruni 28361750 vai e-pastā: ziedite.bimsteine@llkc.lv
un t. 26511269 vai e-pastā anita.putka@llkc.lv

Mācības gaļas liellopu audzētājiem “Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (gaļas lopkopība). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcija

LLKC Jēkabpils birojs rīko bezmaksas mācības gaļas liellopu audzētājiem
“Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā (gaļas lopkopība). Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību ”.

Mācības notiks klātienē – Jēkabpilī Bebru ielā 108 konsultāciju biroja telpās 17. un 18. maijā.

Lektori: Silvija Dreijere, Andris Skudra, Ziedīte Bimšteine.

Mācības "Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (jaukta tipa saimniecības) "

Jēkabpils KB
aicina uz mācībām “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (jaukta tipa saimniecība)”
No 26.04.22.- 20.05.22. ZOOM platformā
Dalība mācībās bez maksas.
Pieteikšanās:
https://forms.gle/H3bW842PD5rVeaEb8
vai e-pastā: anita.putka@llkc.lv

Mācības organizētas programmas LAP 2014. -2020. apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Lapas

Subscribe to RSS - * Jēkabpils