* Jēkabpils

Kvalitatīva svaigpiena ieguve mazās un vidējās saimniecībās

8.-10.aprīlim Jēkabpilī notiks Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” apakšaktivitātes „Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana” ietvaros rīkotas mācības "Kvalitatīva svaigpiena ieguve mazās un vidējās saimniecībās".

Interaktīva programma jauniešiem „Tu vari vairāk”. Informatīvā diena

23.martā Jēkabpilī ar informatīvo dienu sāksies pasākums „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai".
Pasākums ietver: informatīvo dienu; 5 dienu mācības; individuālo sadarbību pēc mācību beigām; konkursu „Laukiem būt!”
Gaidīti 18-30 gadus veci jaunieši, kuri vēlas attīstīt savu biznesa ideju.

Lapas

Subscribe to RSS - * Jēkabpils