* Jēkabpils

Informatīvs seminārs “Darba aizsardzības organizēšana saimniecībā. Platību maksājumi 2022.g.”

Jēkabpils konsultāciju birojs aicina piedalīties informatīvā seminārā “Darba aizsardzības organizēšana saimniecībā. Platību maksājumi 2022.g.” Seminārs ir bezmaksas, notiks 29. martā plkst.10:00- 12:40 ZOOM vidē.
Tēmas:
• Pamati darba tiesisko attiecību nodibināšanai un darba aizsardzības organizēšanai saimniecībā.Atbildes uz jautājumiem.
• Platību maksājumi 2022. gadā.

Lektori:
• Darba aizsardzības speciāliste Gunta Ķīsele,
• Viduslatvijas RLP ES Tiešo maksājumu daļas vadītāja Anna Stiebriņa.

Iepriekšēja pieteikšanās, aizpildot šo formu:

Augu mēslošana un aizsardzība pavasarī.

Jēkabpils konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru ZOOM vidē, kas notiks 17.martā plkst.10:00- 12:40. Seminārā varēsiet uzzināt, kā bagātināt augsni un izaudzēt veselīgus augus arī tad, kad minerālmēslu pieejamība ir ierobežota, kā pasargāt augus pavasara salnās. Informācija par mikroorganismu darbību augsnē un mikrobioloģisko līdzekļu lietošanu būs noderīga ne tikai mazdārziņu īpašniekiem, bet arī graudaugu, rapša un citu laukaugu audzētājiem.

Mācības “Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai (laukaugu sējumu struktūra, sabalansēta augu mēslošana)”.

LLKC Jēkabpils birojs rīko bezmaksas mācības “Laba lauksaimniecības prakse ūdens un augsnes resursu aizsardzībai (laukaugu sējumu struktūra, sabalansēta augu mēslošana)”.
Mācības notiks tiešsaistē zoom 21., 23., 24.martā, sākums plkst 10:00

“Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem 2022.gadā”.

15. martā LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs aicina apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru “Aktuālā informācija lauku uzņēmējiem 2022.gadā”, kurā varēs uzzināt par 2021.gada IIN deklarācijas sagatavošana un citiem aktuāliem jautājumiem lauku uzņēmējiem.
Seminārs notiks tiešsaistes platformā ZOOM
Pieteikšanās: https://forms.gle/MBHW8TuFMmYiza4L7
vai pa tālruni: 26511269 vai e-pastā: anita.putka@llkc.lv

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Pamatapmācība 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību iegūšanai

LLKC Jēkabpils KB martā plāno mācības un komplektē grupu augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību iegūšanai.
Mācības būs maksas un notiks attālināti ZOOM platformā.
Sīkāka informācija un pieteikšanās:
Anita Putka, tel. 26511269, e-pasts: anita.putka@llkc.lv

“Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (gaļas liellopi)”

Marta sākumā LLKC Jēkabpils birojs rīko bezmaksas mācības gaļas liellopu audzētājiem.
Mācības notiks tiešsaistē zoom 02., 03., 04., 9., 10., 11. martā plkst 10:00 līdz 13:15.

Lektori: Laila Plīta, Daiga Baltiņa, Ziedīte Bimšteine.

Mācību tēmas:
Noteikumi par lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasībām, dzīvnieku ēdināšana un barības devu sastādīšana, mītņu iekārtojums, signāli mikroklimata un dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai, turēšanas un ēdināšanas novērtējums, barības devu sastāva analīze saimniecības apstākļos.

Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

LLKC Jēkabpils birojs organizē divas maksas mācību grupas "Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai".
Mācības notiks ZOOM platformā, sākums plkst.10:00:
1. grupa 17. februārī
2. grupa 18.februārī.
Sīkāka informācija un pieteikšanās: Anita Putka anita.putka@llkc.lv tel. 26511269

Mācības piena lopkopībā "Emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā. Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību"

LLKC Jēkabpils birojs rīko bezmaksas mācības piena lopkopībā par emisiju samazināšanas pasākumiem.
Mācības notiks tiešsaistē zoom 22., 23., 25., 28. februārī plkst 10:00 līdz 13:15.
Lektori: Silvija Dreijere, Ziedīte Bimšteine, Andris Skudra.
Mācību tēmas:

24.01.2022., MKPC Sēlija| ZOOM platforma| informatīvais seminārs “Pārskatu iesniegšanas veidi, VMD GIS sistēmas iespējas. Saimniekošana ūdensteču, ūdenstilpņu un mitrzemju aizsargjoslās.”

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt pārskatu iesniegšanu par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību, tostarp VMD GIS sistēmas iespējas. Semināra otrā daļā tiks apskatīta saimniekošanas iespējas ūdensteču, ūdenstilpju un mitrzemju aizsargjoslās, pievēršot uzmanību izlases cirtēm. Semināra nobeigumā atvēlēts laiks diskusijām un atbildēm uz jautājumiem.

Uzņēmēju pieredzes diena pasākumā "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Jēkabpils konsultāciju birojā.

Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros 08.12.2021. Jēkabpils konsultāciju birojs ZOOM platformā organizē jauniešiem tikšanos ar jaunajiem uzņēmējiem- bijušajiem konkursa "Laukiem būt" dalībniekiem par pieredzi uzņēmējdarbības uzsākšanā un attīstīšanā.

Lapas

Subscribe to RSS - * Jēkabpils